Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Тернопільська міська рада інформує

Положення про участь у програмі «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки»

Додаток 1

      до рішення виконавчого комітету

від  11.04.2018р. №276

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про участь у програмі  «Будівництва (придбання) доступного

житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки»

 

Загальні Положення

 

 1. Це положення розроблено відповідно з урахуванням Житлового Кодексу Української РСР; Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про фінансово-кредитний механізм і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю»; Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009р. №140, Порядку надання пільгових довготермінових кредитів сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. №584, Стратегії розвитку міста Тернополя до 2025 р., затвердженої рішенням Тернопільської міської ради від 26.04.2013 №6/31/17.
 2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

- доступне житло - це житло, яке будується в м.Тернополі, з метою першочергово придбання працівниками установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету (закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, молодіжної політики, соціального захисту населення, органу місцевого самоврядування); працівниками комунальних підприємств територіальної громади міста Тернополя; інвалідами; молодими сім’ями та молодими одинокими громадянами до 35 років включно; внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій; учасниками бойових дій, які проходили військову службу в зоні АТО, та членів їх сімей, зареєстрованих на території міста Тернополя; громадянами (сім’ями), які перебувають на обліку, як ті, що потребують поліпшення житлових умов; жителями м. Тернополя, що не відносяться до вищевказаних категорій;

- кандидати на участь в Програмі «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018-2020 роки» (надалі Програма) першої черги – працівники установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів міського  бюджетів (закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, молодіжної політики, соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування), працівники  комунальних підприємств територіальної громади міста Тернополя; інваліди I-II груп;  молоді сім’ї та молоді одинокі громадяни до 35 років включно, які постійно проживають на території міста Тернополя та потребують поліпшення житлових умов; підприємства, установи та організації, розташовані у місті Тернополі, які мають намір придбати житло для поліпшення житлових умов власних працівників, які відповідають умовам Програми; внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції, які зареєстровані в управлінні соціальної політики ТМР,  учасники бойових дій, які проходили військову службу в зоні АТО, та члени їх сімей, які зареєстровані на території міста  Тернополя;

- кандидати на участь в Програмі другої черги – громадяни (сім’ї), які перебувають на обліку, як ті, що потребують поліпшення житлових умов;громадяни України, жителі м. Тернополя, що не відносяться до категорії кандидатів на участь в Програмі першої черги - працівники правоохоронних органів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Тернопільській області, інших установ та організацій;

- учасники Програми – визначаються згідно цього Положення, затвердженого окремим рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради;

- будівельні організації міста Тернополя (забудовники об’єктів Програми), що набули права використання/забудови земельної ділянки та уклали договір з управителем фонду фінансування будівництва/фонду операцій з нерухомістю (надалі – ФФБ/ФОН).

- об’єкти Програми – житло на території міста Тернополя, створене в рамках реалізації Програми шляхом новобуду багатоквартирних житлових будинків, реконструкції/капітального ремонту житла, переобладнання нежитлових будівель у житлові тощо; 

- квота на житло -  квартири (майнові права на квартири), які розподіляються виконавчим комітетом міської ради в кожному окремому об’єкті Програми в розрізі категорій населення, що визначені Програмою, інших партнерів Програми. Правочини щодо володіння, користування та розпорядження майновими правами на квартири в об’єкті Програми вчиняє виконавчий комітет міської ради;

- іпотечний житловий кредит – кредитні кошти, які надаються учасникам Програми на придбання доступного житла уповноваженими банками – партнерами Програми;

- пільгове кредитування – що надається відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584.

- уповноважені банки – партнери програми, які надають іпотечні житлові кредити на придбання  житла в об’єктах будівництва Програми;

- Cпостережна рада – тимчасовий орган, який створюється на термін дії Програми, розглядає питання та здійснює контроль за станом виконання Програми. Персональний, кількісний склад Спостережної Ради, затверджуються виконавчим комітетом  Тернопільської міської ради.

Право на участь у Програмі

 1. Першочергове право на участь у Програмі мають громадяни України, що проживають (зареєстровані) у м. Тернопіль, а саме:

1) працівники бюджетної сфери та працівники комунальних підприємств міста в яких один з подружжя/одинак є працівником бюджетної/комунальної сфери не менше п’яти років;

2) молоді сім’ї та молоді одинокі громадяни:

- сім'ї, в якій чоловік або дружина мають вік до 35 років включно;

- неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

- одинокі громадяни віком до 35 років включно;

3)  інваліди I-II груп;

4) багатодітні сім’ї – сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) та трьох і більше дітей до 18 років за умови навчання на денній формі;

5) внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції, які зареєстровані управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради та мають намір оселитися у м. Тернополі;

6) учасники бойових дій, які проходили військову службу в зоні антитерористичної операції (АТО), та члени їх сімей, зареєстровані на території міста Тернопіль;

3.1 Кандидати на участь в Програмі другої черги:

1) громадяни (сім’ї), які перебувають на обліку при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, як ті, що потребують поліпшення житлових умов;

2) громадяни України, жителі м. Тернополя, що не відносяться до категорії кандидатів на участь в Програмі першої черги - працівники правоохоронних органів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Тернопільській області, інших установ та організацій.

3.2 Право на придбання житла громадянином, сім’єю в рамках Програми може бути використано лише один раз.

3.3 Обов’язковою умовою для всіх категорій являється необхідність:

- мати фінансову спроможність на початку будівництва сплатити єдиним платежем не менше ніж 30 відсотків від вартості житла, яке буде придбане в рамках Програми;

- в разі необхідності отримати та погасити кредит на придбання житла.

         Інформування, реєстрація та визначення учасників

 1. З метою забезпечення максимальної прозорості та поінформованості населення щодо реалізації Програми, виконавчий комітет Тернопільської міської ради в рамках цього Положення координує дії виконавчих органів міської ради та виконавців, що направлені на:

 - оприлюднення інформації про перспективи та прийняті рішення щодо будівництва доступного житла, проведення відповідної роз’яснювальної роботи стосовно прав та умов, за яких громадяни можуть придбати доступне житло;

-  інформування  населення міста про можливість взяти участь у Програмі  шляхом  повідомлення на офіційному сайті Тернопільської міської ради;

 1. Реєстрація громадян, які мають право на доступне житло, та прийом документів здійснюється консультантами в Центрі надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради:

5.1 Працівники бюджетної сфери та комунальних підприємств зобов’язані надати:

- паспорти громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу на всіх членів сім’ї.

- реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) на всіх членів сім'ї.

- свідоцтва про зміну прізвища, імені та по батькові (якщо вони були раніше змінені).

- довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію  (форма № 3);

- довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».

- довідку з місця роботи про працевлаштування  (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює ( для непрацевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї, довідка з місця навчання для членів сім’ї, які навчаються за межами м. Тернополя.

- довідку з місця роботи про стаж роботи у бюджетній сфері або в комунальному підприємстві, організації.

5.2 Молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни до 35 років включно, інваліди I-II групи, багатодітні сім’ї зобов’язані надати:

-паспорти громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу на всіх членів сім’ї.

- реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) на всіх членів сім'ї.

- документи, які підтверджують відповідний статус (для інвалідів I-II групи, багатодітних сімей);

- свідоцтва про народження дітей, довідки з місця навчання  (для багатодітних сімей);

- свідоцтво про шлюб (для молодих сімей);

- довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію  (форма № 3);

- довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права приватної власності на будинок (квартиру) по місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної інвентаризації».

- довідку з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для непрацевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.

5.3 Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції, які зареєстровані управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради та мають намір оселитися у м. Тернополі, зобов’язані надати:

- паспорти громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу на всіх членів сім′ї.

- реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) на всіх членів сім'ї;

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (Постанова КМУ №509 від 01.10.14р.), яка надається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, де фактично зареєстровані ВПО;

- документи, які підтверджують відповідний статус (для інвалідів I-II групи, багатодітних сімей);

- довідку з місця роботи про працевлаштування (для працевлаштованих), довідка з ЖЕКу про те, що громадянин не працює (для непрацевлаштованих), на всіх повнолітніх членів сім’ї.

5.4. Учасники бойових дій, які проходили військову службу в зоні АТО, або члени їх сімей,  які зареєстровані на території міста Тернопіль, зобов’язані надати:

- паспорти громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу на всіх членів сім’ї.

- реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) на всіх членів сім'ї;

-документи, які підтверджують факт проходження військової служби в зоні АТО;

- документи, які підтверджують відповідний статус (для інвалідів I-II групи, багатодітних сімей).

5.5 Громадяни України, зареєстровані в м. Тернопіль (кандидати на участь в Програмі другої черги), що отримують можливість участі в Програмі в разі відсутності попиту серед кандидатів на участь в Програмі першої черги, зобов’язані надати:

- паспорти громадян України (сторінки, які містять інформацію про особу, дату видачі паспорта, реєстрацію) або інших документів, що посвідчують особу на всіх членів сім’ї.

- реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) на всіх членів сім'ї;

- для сімей – свідоцтво про шлюб;

- довідку про перебування на обліку щодо необхідності поліпшення житлових умов.

 1. Всі документи подаються в ЦНАП Тернопільської міської ради відповідно до п.5;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5 цього Положення наступним чином: оригінали для огляду, належним чином завірені копії.
 2. Підприємства, установи та організації, розташовані у місті Тернополі, які мають намір придбати доступне житло для поліпшення житлових умов власних працівників, звертаються до виконавчого комітету міської ради з заявою у довільній формі з обґрунтуванням щодо необхідності придбання такого житла для власних працівників, які відповідають умовам Програми.
 3. Строки приймання заяв та реєстрації кандидатів на участь в Програмі визначаються виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, доводяться до відома громадян в офіційному повідомленні на сайті Тернопільської міської ради, про початок будівництва об’єкту Програми. В разі необхідності продовження строків приймання заяв та реєстрації кандидатів на участь в Програмі, додатково повідомляється на сайті Тернопільської міської ради.
 4. З числа заявників на участь у Програмі у відповідності з встановленими критеріями формується список кандидатів Програми, відповідно до черговості подання заяв громадянами на участь у Програмі в ЦНАП Тернопільської міської ради.
 5. Громадянин має право подати тільки одну заяву. Громадяни, які подали відповідну заяву, є кандидатами на участь у Програмі.
 6. На підставі поданих в ЦНАП Тернопільської міської ради заяв з пакетом документів у відділі квартирного обліку та нерухомості формується база даних, розподілена на групи за типом житла, якого потребує заявник (виходячи з технічних характеристик об’єкту Програми):
 • 1 група - однокімнатна квартира;
 • 2 група - двокімнатна квартира;
 • 3 група – трикімнатна квартира.

Інші групи за кількістю кімнат (трикімнатні та більше) формуватимуться по мірі визначення об’єктів Програми.

 1. Список поданих в ЦНАП Тернопільської міської ради заяв з пакетом документів розглядається та формується на засіданні Спостережної ради.
 2. Сформований список учасників Програми підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету міської ради у відповідності до цього Положення.
 3. У разі відмови учасника Програми від участі у Програмі у відповідності до затверджених процедур Положення визначається новий учасник.
 4. Після затвердження список учасників Програми передається управителю ФФБ/ФОН.
 5. З учасниками Програми укладаються договори про участь у ФФБ/ФОН встановленого зразка, яким обумовлюються умови закріплення об’єктів інвестування за учасником Програми, умови фінансування придбання житла (власні/кредитні ресурси) та інші суттєві умови.
 6. В разі необхідності використання учасником Програми кредитних коштів учасник звертається до уповноваженого банку – партнера. Кредити уповноваженими банками надаються на строки в рамках діючих кредитних програм та на умовах, що є виключними для учасників Програми на день укладання кредитного договору.

 

        Міський голова                                                       С.В.Надал