Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Ставки плати за землю

Відповідно до п. 2.2.4 рішення міської ради  від 26.06.2017р. № 7/15/26 «Про встановлення змін та доповнень до рішення  від 30.06.2015р. № 6/60/27 «Про місцеві податки і збори» на 2018 рік були затверджені такі ставки по платі за землю:

2.2.4. Встановити наступні річні ставки земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки землі:

2.2.4.1. за земельні ділянки різного функціонального використання, в тому числі які перебувають у постійному користуванні і власності суб’єктів господарювання – в розмірі 1 відсотка (за виключенням земельних ділянок, вказаних в п. 2.2.4.2 - 2.2.4.8);

2.2.4.2. за один гектар сільськогосподарських угідь:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3 відсотка;

- для багаторічних насаджень - 0,3 відсотка;

- за сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, у тому числі військовими сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені, податок справляється за ставками, визначеними п. 2.2.4.2 цього рішення

2.2.4.3. за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються:

- за сільськогосподарські угіддя - відповідно до пункту 2.2.4.2. цього рішення;

- за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами, - відповідно до пунктів 2.2.4.4.- 2.2.4.8. цього рішення;

2.2.4.4. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03 відсотка;

2.2.4.5. за земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах історико-культурного призначення місцевого значення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі 1,5 відсотка.

Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі;

2.2.4.6. за земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми – 0,25 відсотка;

2.2.4.7. у разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 2.2.4.4. та 2.2.4.6. цього рішення, іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пункту 2.2.4.1 цього рішення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря;

2.2.4.8. за земельні ділянки, надані для розміщення об'єктів енергетики (в межах та за межами населених пунктів), які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії – 0,25 відсотка;

 

Ставки орендної плати за землю (п. 2.2.5) згідно з рішення Тернопільської міської ради від 26.06.2018р. № 7/15/26 Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської міської ради від 30.06.2015р. № 6/60/27 «Про місцеві податки і збори» (із змінами згідно з рішенням міської ради від 28.07.2017р. №7/16/15), зокрема :

2.2.5.Встановити наступні розміри річної орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки землі:

За земельні ділянки різного функціонального використання – в розмірі 3 відсотків, за виключенням наступних земельних ділянок:

2.2.5.1. за земельні ділянки площею до 0,0050 га (включно):

а) для розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – в розмірі 6 відсотків;

б) для розміщення та обслуговування кіосків та павільйонів по ремонту взуття, годинників, одягу – в розмірі 4 відсотків;

в) для розміщення та обслуговування кіосків, павільйонів по торгівлі тютюновими виробами, розміщення гральних автоматів – в розмірі 12 відсотків.

2.2.5.2 за земельні ділянки, для розміщення та обслуговування ринків, торгових центів, банківських, фінансових та кредитних установ – в розмірі 3,5 відсотка.

2.2.5.3 за земельні ділянки для розміщення та обслуговування автозаправних станцій - в розмірі 8 відсотків;

2.2.5.4 за земельні ділянки для обслуговування прибудованих орендованих, викуплених та інших нежитлових приміщень – в розмірі 3 відсотків;

2.2.5.5 за земельні ділянки для будівництва та обслуговування гаражних кооперативів – в розмірі 0,09 відсотків;

2.2.5.6 за земельні ділянки надані для обслуговування існуючих та новозбудованих багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків – в розмірі 0,09 відсотків;

2.2.5.7 за земельні ділянки для розміщення казино, гральних автоматів в розмірі 12 відсотків;

2.2.5.8 за земельні ділянки, надані громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, індивідуальних гаражів – в розмірі 0,09 відсотків;

2.2.5.9 за земельні ділянки надані громадянам для ведення особистого господарства, сінокосіння та випасання худоби, садівництва і городництва – в розмірі 3 відсотків.»

 

Стосовно пільг по земельному податку , то  рішенням від 15.12.2017р. № 7/21/36  «Про звільнення у 2018 році від земельного податку» звільнено  на 100 відсотків від сплати земельного податку:

1.1 Суб’єктів господарської діяльності - підприємства, установи і організації, житлово-експлуатаційні контори, а також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, що здійснюють управління  житловим фондом та  його обслуговування  - по земельних ділянках, зайнятих житловим фондом;

1.2 Підприємства комунальної власності Тернопільської міської ради по земельних ділянках, відведених під будівництво закладів бюджетної сфери міста;

1.3 Парки комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

1.4 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури,  військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.5. Місцеві благодійні організації, головною метою діяльності яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства і потребуючої категорії осіб, засновниками яких є релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та міжнародні благодійні фонди;

1.6. Організації, утворені з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності, проведення випробувальних та дослідних робіт з дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними;

1.7 Земельні ділянки громадського призначення, на яких розміщені спортивні споруди Тернопільської міської ради, або які відведені під їх будівництво;

1.8 Земельні ділянки, зайняті  підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері оборони (згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 04.03.15р. №  83 “Про затвердження  переліку об”єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави”) в частині земельних ділянок для обслуговування адміністративно-виробничих будівель.