Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2018 року

 

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за перший квартал 2018 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.

За звітний період бюджет міста по доходах виконано на 101,2 відсотки, при плані 641640,3 тис.грн надходження склали 649411,9 тис.грн, з яких до загального фонду – 627584,0 тис.грн. та до спеціального фонду – 21827,9 тис.грн (додаток 1).

По власних доходах бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану склало 109,8 відсотків, із запланованих 277262,4 тис.грн мобілізовано 304469,4 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 52282,6 тис.грн або на 20,7 відсотків.

В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 270838,6 тис.грн або 41,7 відсотки та міжбюджетні трансферти (субвенції з державного та місцевих бюджетів) – 344942,5 тис.грн або 53,1 відсотків.

Загальний фонд в дохідній частині бюджету міста становив 96,6 відсотків. При плані 625504,1 тис.грн доходи загального фонду склали 627584,0 тис.грн або 100,3 відсотки. Власні надходження загального фонду виконані на 108,2 відсотки, із запланованих 261126,2 тис.грн мобілізовано 282641,5 тис.грн, що перевищує відповідний показник минулого року на 52588,8 тис.грн або на 22,8 відсотків.

Порівняно із минулим звітним періодом структура загального фонду бюджету не зазнала змін.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету міста як в цілому, так і його загального фонду зокрема (52,7 та 56,8 відсотків), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), фактичне надходження якого за перший квартал 2018р. склало 160513,3 тис.грн, планове завдання забезпечено на 108,4 відсотків, додатково мобілізовано 12403,3 тис. грн. В порівнянні з першим кварталом 2017р. досягнуто ріст поступлень цього податку на 29981,5 тис.грн або на 23,0 відсотків.

Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету міста залишаються податок на майно ( плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 26886,5 тис.грн, акцизний податок (в цілому) – 28176,8 тис. грн або 10,0 відсотків, єдиний податок – 54418,3 тис.грн або 19,2 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 6636,1 тис.грн або 2,3 відсотки та ін.

По переважній більшості джерел загального фонду планові завдання перевиконані.

Так, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2561,2 тис.грн або на 57,6 відсотків, по єдиному податку на 7038,3 тис. грн або на 14,9 відсотків. Додатково до плану залучено плати за надання інших адміністративних послуг – 3736,1 тис.грн, орендної плати за користування комунальним майном – 718,4 тис.грн, збору за місця для паркування транспортних засобів – 167,3 тис.грн, тощо.

В той же час не забезпечено виконання плану по платі за землю в сумі 1874,2 тис.грн або на 8,4 відсотки, по акцизному податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 8127,4 тис.грн, по податку на прибуток комунальних підприємств – 257,8 тис.грн, по частині чистого прибутку комунальних підприємств – на 153,8 тис.грн, та ін., по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – на 142,2 тис.грн, та ін.

Вагомою складовою доходів бюджету міста є міжбюджетні трансферти, одержані з державного та з місцевих бюджетів.

Так, від органів державного управління за звітний період відповідно до плану одержано 111756,6 тис.грн освітньої та медичної субвенцій.

Крім того, до бюджету міста надійшли субвенції з місцевих бюджетів на суму 233185,9 тис.грн при плані 252621,3 тис.грн, що становить 92,3 відсотки або недоодержано 19435,5 тис.грн цих коштів.

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету міста склав 3,4 відсотки або 21827,9 тис.грн, що на 35,3 відсотків перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 5691,7 тис.грн коштів цільового призначення.

Перевиконання плану досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ на 10,3 відсотки або 1049,7 тис.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 25,2 відсотки або 605,9 тис.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку міста на 13,6 відсотків або 128,2 тис.грн, надходженнях коштів від продажу земельних ділянок в 2,2 рази або 2433,2 тис.грн, коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – в 4,7 рази або 1465,6 тис.грн.

Доходи бюджету розвитку міста, як інвестиційно-інноваційної складової спеціального фонду, при плані 4900,0 тис.грн мобілізовані в сумі 9404,8 тис.грн або 191,9 відсотки.

Кошти, які надійшли до міського бюджету за І-ий квартал 2018 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 23,9 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 603773,3 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 566981,2 тис. грн і по спеціальному – 36792,1 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 199035,3 тис.грн, охорони здоров’я – на 61783,3 тис.грн, культури - на 8191,7 тис.грн, соціального захисту – на 244996,9 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 33000,0 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 173540,8тис.грн та 38020,6 тис.грн, або 6,9 та 1,5 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом І-шого кварталу 2018 року один раз проводилися зміни до бюджету міста. В результаті чого на утримання галузей міста було направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів 42800,6 тис.грн. в т.ч. на :

- заробітну плату з нарахуваннями – 20981,7 тис.грн.;

- медикаменти – 89,5 тис.грн.;

- оплату стипендій учням ПТУ - 1800,0 тис.грн.

- капітальні видатки - 17861,0тис.грн.;

- інші видатки - 2068,4 тис.грн., з них,

* управлінню соціальної політики на інші заходи пов’язані з економічною діяльністю - 240,5 тис.грн.

* житлово – комунальному господарству - 409,6 тис.грн. (на соціально – економічний розвиток території міста );

* управлінню транспорту, комунікацій та зв’язку на капітальні видатки - 8789,0 тис.грн. (на придбання автобусів);

* управлінню освіти і науки - 21074,2 тис.грн. (на оплату праці з нарахуванням – 17981,7тис.грн.,на виплату стипендій студентам ПТУ – 1800,0 тис.грн., на капітальні видатки закладам освіти – 1264,5 тис.грн., на кошторисну документацію – 28,0 тис.грн. ) ;

* відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - 8243,5 тис.грн. (на оплату праці з нарахуваннями -3000,0 тис.грн., на капітальні видатки - 5154,0 тис.грн., на медикаменти 89,5 тис.грн.;

* на виконання Програм соціально-економічного розвитку регіонів – 2950,0 тис.грн.;

* на Програму «Будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі» - 150,0 тис.грн.;

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018р. по субвенції з державного бюджету становить 207344,6 тис.грн, з них по:

- наданню пільг та житлових субсидій населенню - 192905,6 тис.грн.;

- заробітній платі з нарахуваннями по закладах освіти та охорони здоров»я – 14439,0 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Звіт про виконання бюджету міста за перший квартал 2018 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додається).

2.Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2018 року на затвердження міською радою.