Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Про виконання бюджету міста Тернополя за 2017 рік

 

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за 2017 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає.

Дохідна частина бюджету міста на 2017 рік затверджена із врахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, спрямованих на подальше зміцнення фінансового ресурсу місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації.

Як результат, за звітний період бюджет міста по доходах виконано на 100,9 відсотки, при уточненому плані 2 320 271,5 тис.грн надходження склали 2 341 040,3 тис.грн, з яких до загального фонду – 2 257 291,4 тис.грн. та до спеціального фонду – 83 748,9 тис.грн ( додаток 1).

Ріст дохідної частини бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто в сумі 611 479,4 тис.грн або 135,3 відсотків.

По власних доходах бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану склало 102,5 відсотків, із запланованих 1 095 749,5 тис.грн мобілізовано 1 122 986,3 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 279 977,4 тис.грн або на 33,2 відсотків.

В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 1 008 146,9 тис.грн або 43,1 відсотки та міжбюджетні трансферти (субвенції з державного бюджету) – 1 218 054,0 тис.грн або 52,0 відсотків.

Загальний фонд в дохідній частині бюджету міста склав 96,4 відсотків. При плані 2 253 961,6 тис.грн надійшло 2 257 291,4тис.грн або 100,1 відсотки. Власні надходження загального фонду виконані на 100,9 відсотків, із запланованих 1 034 439,6 тис.грн надійшло 1 044 237,4 тис.грн, що перевищує показник минулого року на 280 410,2 тис.грн або на 36,7 відсотків.

Структура загального фонду бюджету порівняно із минулим звітним періодом практично не зазнала змін, за виключенням нових видів надходжень – частини акцизного податку з виробленого та ввезеного в Україну пального, встановлених державою з метою компенсації втрат від скасування акцизного податку з реалізації палива, надходження яких склали 51 542,0 тис.грн .

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету міста як в цілому, так і його загального фонду зокрема ( 55,0 та 59,1 відсотків), традиційно займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), фактичне надходження якого склало 617 249,5 тис.грн. В порівнянні минулим роком досягнуто ріст поступлень цього податку на 193 822,0 тис.грн або на 45,8 відсотків.

Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету міста залишаються податок на майно ( плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого складає 111 710,1 тис.грн, акцизний податок (в цілому) – 121 612,1 тис.грн або 11,6 відсотків, єдиний податок – 154 247,4 тис.грн або 14,8 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг –16 412,7 тис.грн або 1,6 відсотки та ін.

По переважній більшості джерел загального фонду планові завдання перевиконані.

Так, план по податку на доходи фізичних осіб забезпечено на 100,8 відсотків, додатково мобілізовано 4998,7 тис.грн. Крім того, перевиконано план по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2527,8 тис.грн або на 11,3 відсотків, по транспортному податку на 1219,0 тис.грн або на 121,9 відсотків, по єдиному податку на 16896,4 тис.грн або на 12,3 відсотків. Додатково до плану залучено плати за надання інших адміністративних послуг – 3562,7 тис.грн, плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 1980,3 тис.грн, орендної плати за користування комунальним майном – 763,3 тис.грн, податку на прибуток комунальних підприємств – 356,3 тис.грн, тощо.

В той же час не забезпечено виконання плану по : платі за землю в сумі 1276,7 тис.грн або на 1,5 відсотки, що зокрема пов’язано із зменшенням в поточному році коефіцієнту індексації землі та існуючою податковою заборгованістю, збору за місця для паркування автотранспорту (зміна суб’єктів господарювання) в сумі 592,4 тис.грн, а також по неподаткових надходженнях, які, на відміну від податків, надходять по мірі надання послуг та вчинення дій, а саме – по адміністративних штрафах та інших санкціях – на 225,5 тис.грн, по Інших надходженнях – на 1251,3 тис.грн.

Вагомою складовою доходів бюджету міста є міжбюджетні трансферти. За звітний період відповідно до плану одержано освітню субвенцію з державного бюджету – 277 591,5 тис.грн, медичну субвенцію з державного бюджету – 179 547,2 тис.грн, в т.ч. медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з ОТГ) –1 500,0 тис.грн (на відшкодування медичних послуг мешканцям Байковецької ОТГ). Станом на 01.01.2018р. при плані 750 383,3 тис.грн надійшло трансфертів з державного бюджету соціального спрямування (на виплату допомоги сім’ям з дітьми, на надання пільг та житлових субсидій, тощо), в сумі 743 915,3 тис.грн або 99,1 відсотків. Також до бюджету міста надійшли субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку в сумі 12000,0 тис.грн (реконструкція дамби, на програму «Освіта» та на реконструкцію приміщення МКЛ № 3).

Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету міста склав 3,6 відсотки або 83 748,9 тис.грн, що на 26,3 відсотків перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 17 439,0 тис.грн коштів цільового призначення.

Перевиконання плану досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ на 35,3 відсотки або 13 571,4 тис.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 8,8 відсотки або 833,5 тис.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку міста на 7,9 відсотків або 314,9 тис.грн, надходженнях коштів від продажу земельних ділянок на 45,2 відсотків або 2 649,4 тис.грн.

Крім того, у 2017 році міський бюджет одержав 5000,0 тис.грн субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку (реконструкцію дамби).

Доходи бюджету розвитку міста, як інвестиційно-інноваційної складової спеціального фонду, при плані 23 363,5 тис.грн мобілізовані в сумі 26 867,4 тис.грн або 115,0 відсотки.

Кошти, які надійшли до міського бюджету за 2017 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 98,1 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 2372200,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1986275,0 тис. грн і по спеціальному – 385925,9 тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 709939,9 тис.грн, охорони здоров’я – на 250192,8 тис.грн, культури - на 64151,7 тис.грн, соціального захисту – на 806124,1 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 262067,0 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 657118,5тис.грн та 67711,5 тис.грн, або 27,7 та 2,9 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом 2017 року шість разів проводилися зміни до бюджету міста. В результаті чого на утримання галузей міста було направлено кошти в сумі 147432,2 тис.грн. в т.ч. на :

- заробітну плату з нарахуваннями – 34720,4 тис.грн.;

- медикаменти – 276,3 тис.грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 765,0тис.грн.;

- капітальні видатки - 61810,9тис.грн.;

- інші видатки - 49859,6 тис.грн., з них,

* управлінню соціальної політики на соціальний захист ветеранам війни та праці, на надання грошової та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах - 9748,5 тис.грн.

* житлово – комунальному господарству - 16495,0 тис.грн. (на благоустрій міста та поточний ремонт доріг);

* управлінню транспорту, комунікацій та зв»язку на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян - 12999,0 тис.грн. та картку тернополянина - 3050,0тис.грн.

* управлінню освіти і науки - 6132,7 тис.грн. (на виплату стипендій студентам ПТУ – 2355,7 тис.грн., Галицькому коледжу - 672,0 тис.грн., та взамін батьківської плати - 2000,0 тис.грн. ) ;

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018р. по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню становила 120 833,0 тис.грн.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додається).

2.Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя за 2017 рік на затвердження міською радою.