Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Політика у сфері якості виконавчих органів Тернопільської міської ради

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 07.08.2018 №600

 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

виконавчих органів Тернопільської міської ради

 

Посадові особи виконавчих органів Тернопільської міської ради, реалізуючи свої посадові обов’язки у відповідності до законів України та інших нормативних актів головною метою своєї діяльності визначають - задоволення потреб та очікувань мешканців міста шляхом надання якісних і доступних муніципальних послуг; створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту тернополян; забезпечення зворотного зв’язку із замовниками, постачальниками та громадськими організаціями і встановлення взаємовигідних партнерських відносин; підвищення рівня довіри до міської влади.

Основна місія - віддана служба в інтересах громади міста та забезпечення високого рівня функціонування міської влади.

Для досягнення мети виконавчі органи Тернопільської міської ради, впровадивши та успішно використовуючи сучасну модель управління відповідно до стандартів ISO 9001-2015, здійснюють свою діяльність за такими принципами:

- якісне надання послуг громадянам та першочергове задоволення їх потреб;

- ухвалення рішень в інтересах громади виключно на основі права та об’єктивних фактів, враховуючи ризики, зовнішні чинники та внутрішні потреби;

- ефективне управління процесами, засобами, ресурсами та майном для досягнення встановлених цілей і завдань, виконання ухвалених рішень та наданих повноважень;

- належне та достатнє забезпечення кваліфікованим, компетентним, сумлінним персоналом, що усвідомлює власну відповідальність у реалізації самоврядних та делегованих державою повноважень;

- запобігання та попередження проявів корупції;

- забезпечення відкритої, прозорої діяльності, підзвітності та підконтрольності міської влади перед територіальною громадою;

- виконавчі органи зобов’язуються постійно здійснювати оцінювання результатів своєї роботи у сфері управління якістю, залучати мешканців територіальної громади до оцінювання рівня задоволення потреб громадян, станом надання послуг шляхом проведення опитування громадської думки та підтримувати зворотній зв’язок з громадськістю міста;

- налагодження ефективної моделі відкритих партнерських взаємовигідних відносин з органами влади, громадою, замовниками та постачальниками, що відповідає чинному законодавству, будується на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень;

- міська влада зобов’язуються сприяти розвитку форм прямої демократії та створювати умови для безперешкодної участі мешканців міста, в тому числі через органи самоорганізації населення та представників бізнесу, громадських і релігійних організацій, політичних партій у вирішенні питань місцевого значення;

- постійний моніторинг, аналіз та оцінювання власної діяльності, ризиків і можливостей з метою підвищення рівня задоволеності тернополян.

Дана Політика у сфері якості є основою для планування і встановлення Цілей у сфері якості виконавчих органів Тернопільської міської ради.

 

Міський голова                                                                                               Надал С.В.