Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Тернопільська міська рада інформує

Про початок реорганізації Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради шляхом приєднання до Тернопільської міської ради

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст. 83Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, рішенням міської ради від 14.11.2018 № 7/п 29/1«Про добровільне приєднання до Тернопільської міської територіальної громади»; рішеннями від 14.11.2018 №330 «Про добровільне приєднання Курівецької сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади», від 12.11.2018 №174 «Про добровільне приєднання Малашовецької сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади», від 02.11.2018 №260 «Про добровільне приєднання Кобзарівської сільської територіальної громади до Тернопільської міської територіальної громади»,  від 13.11.2018 №298 «Про добровільне приєднання Чернихівської сільської територіальної громади до Тернопільської міської територіальної громади»,  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити шляхом приєднання до Тернопільської міської ради (ЄДРПОУ 34334305), місце знаходження: вул.Листопадова,5 м. Тернопіль:

- Кобзарівську сільську раду (ЄДРПОУ 04392391), місце знаходження: с. Іванівці, Зборівський район, Тернопільська область).

- Курівецьку сільську раду (ЄДРПОУ 04392400), місце знаходження:  с. Курівці, Зборівський район, Тернопільська область)

 - Малашовецьку сільську раду (ЄДРПОУ 0439416), місцезнаходження: с. Малашівці, Зборівський район, Тернопільська область)

- Чернихівську сільську раду (ЄДРПОУ 04392445), місцезнаходження: с.Чернихівці Зборівський район Тернопільська область)

 1. Тернопільська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради.
 2. Уповноважити виконавчий комітет Тернопільської міської ради на створення комісій з реорганізації Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради
 3. Покласти на Комісії з реорганізації Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на день прийняття даного ріщення.
 4. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради
 5. Виконавчому комітету міс якої ради розробити та затвердити План заходів з реорганізації Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради.
 6. Затвердити форму передавального акту, згідно з додатком 1 .
 7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на день прийняття даного рішення під час діяльності рад, що приєднуються до Тернопільської міської ради, згідно з додатком 2 (додаються).
 8. Комісіям з реорганізації:

- забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради станом на день прийняття даного рішення у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Тернопільській  міській раді;

- після складання передавальних актів подати їх на затвердження виконавчому комітету Тернопільською міською радою.

- забезпечити в порядку, встановленому законодавством України, попередження та звільнення працівників Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради відповідно до п.1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

 1. Виконавчому комітету визначити відповідальну особу за фізичне приймання документів діяльності Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради.
 2. Виконавчому комітету Тернопільської міської ради в двотижневий термін після затвердження передавальних актів утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Тернопільською міською радою.
 3. Головам Комісій з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради
 4. Організацію та контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Поіменне голосування