Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

07.06.18 №123

07.06.2018р.                                                                                                             № 124

 

 

Про проведення планових

внутрішніх аудитів у

виконавчих органах міської ради

 

З метою виконання Програми проведення внутрішніх аудитів на

2018 рік, відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009, Настанови з якості Тернопільської міської ради:

1.Провести планові внутрішні аудити у виконавчих органах міської ради в період з 18.06.2018 по 27.06.2018 року згідно графіку (додається).

2.Керівникам виконавчих органів ради:

2.1. Надавати всю необхідну інформацію та документи на вимогу аудиторів.

2.2. Підписувати план-звіти, протоколи аналізу невідповідностей (за наявності) у триденний термін після подачі аудитором відповідно до Процедури проведення внутрішнього аудиту П-СУЯ/05.

2.3. Вживати заходів щодо усунення невідповідностей, у разі виявлення, в порядку, визначеному Процедурою з проведення коригувальних і запобіжних дій П-СУЯ/04 та в Настановою з якості Тернопільської міської ради.

2.4. Зауваження та рекомендації, зазначені у план-звітах, виконувати в порядку, визначеному п.8.2.2 Настанови з якості.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами, уповноваженого з питань системи управління якістю Хімейчука І.С.

 

 

Міський голова                                                                                                     С.В.Надал