Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Відповідальність за порушення законодавства про працю згідно статті 265 КЗпП України

Посадові особи підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

Вид порушення

Розмір штрафу

Сума штрафу в 2018 році

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений в установі; виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків 

тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати*, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

111 690 грн за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць; виплата їх не в повному обсязі

трикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

11 169 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

37 230 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XI, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII

десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

37 230 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

трикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

11 169 грн

Недопущення до проведення перевірки створення перешкод у її проведенні при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому частини другої статті 265 КЗпПУ (фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків)

стократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

372 300 грн

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим цієї частини

розмір мінімальної заробітної плати

3 723 грн

*  Мінімальну заробітну плату на 2018 рік встановлено Законом України від 07.12.2017р N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" в розмірі   3723 грн.