Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Зміни в законодавстві:
Зміни в пенсійному законодавстві
18 жовтня 2017;  автор: admin

В жовтні прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», який передбачає осучаснення пенсій та підвищення з 1 жовтня мінімальної пенсії на 140 грн. - із 1312 до 1452 грн.

Насамперед пенсійна реформа забезпечує єдині принципи обчислення пенсій та усуває різницю в розмірах пенсій, призна­чених у різні роки. Зокрема, зако­ном передбачено:

- осучаснення (перерахунок) значених раніше пенсій з урахуванням середньої зарплати за 2014, 2015 і 2016 роки (3764,40 грн.) та зміненої з 1,35 на 1 величини оцінки одного року страхового стажу;

- скасування особливого поряд­ку виплати пенсій пенсіонерам, які працюють;

- нові умови виходу на пенсію залежно від набутого страхового стажу;

- визначення розмірів мінімаль­ної пенсії за віком, доплат, надбавок, підвищень, визначених законодав­ством, виходячи з величини 1452 грн.;

- порядок відновлення виплати пенсій жінкам, які достроково ви­йшли на пенсію після досягнення пенсійного віку 55 років.

Із 1 січня 2018 року пропонується встановити такі правила:

 

Пенсія за віком у 60 років

Пенсія за віком у 60 років буде призначатися за наявності страхово­го стажу 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на один рік, і в 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.

Якщо в 60-річної особи не буде за­значеної тривалості страхового стажу, вона має право обрати: допрацювати необхідну кількість років або придба­ти необхідну тривалість страхового стажу для призначення пенсії у віці від 60 до 63 років. Ці правила, як за­значали в уряді, діятимуть з урахуван­ням перехідного періоду підвищення пенсійного віку жінкам.

У 63 роки пенсія за віком як для чоловіків, так і для жінок признача­тиметься в разі наявності страхово­го стажу тривалістю від 15 до 25 ро­ків. Кожні 12 місяців вимога до кількості страхового стажу збільшу­ватиметься на один рік до досягнен­ня в 2028 році 25-35 років страхо­вого стажу.

    Якщо в 63-річної особи не буде зазначеної тривалості страхового стажу, вона має право обрати: до­працювати необхідну кількість років або придбати необхідну тривалість страхового стажу для призначення пенсії у віці від 63 до 65 років.

 

Пенсія за віком у 65 років

Починаючи з 1 січня 2019 року особам, у яких страховий стаж буде 15 років, пенсія за віком признача­тиметься в 65 років.

Особи, що не матимуть страховий стаж (загальний) тривалістю 15 ро­ків, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років за сукуп­ним доходом сім'ї.

Водночас закон встановлює:

• новий порядок визначення мінімального розміру пенсії.

Із 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлю­ється в розмірі 40% мінімаль­ної заробітної плати, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність;

  • •механізм постійного осучаснення пенсій шляхом збільшення по­казника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання спожив­чих цін за попередній рік та 50% по­казника зростання середньої заро­бітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому здійс­нюється збільшення.

Проведений автоматичний пе­рерахунок пенсій:

  • •перерахунок із 1 жовтня 2017 ро­ку пенсій, надбавок, підвищень та ін­ших виплат з урахуванням прожитко­вого мінімуму для осіб, що втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року (1373 грн.) і збіль­шеного на 79 грн. -  до 1452 грн.;
  • •особливий порядок обчислення стажу, який дає право на пенсію згід­но зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування»;

Враховано пропозиції, схвалені постановою Верховної Ради України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні. Зокрема, збере­жено:

  • •право для жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, на пільгове пенсійне забезпечення;
  • •право артистів на пенсію за ви­слугу років;
  • •право на пенсію за вислугу ро­ків осіб, які на день набрання чин­ності цього Закону мають вислугу років та стаж, необхідний для при­значення такої пенсії.

 

Тернопільське  об’єднане  управління

 Пенсійного фонду України Тернопільської області