Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Інформація для пенсіонерів:
Індивідуальні коефіцієнти страхового стажу та заробітку
28 квітня 2017;  автор: admin

Законом України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” визначаються принципи, засади і механізм функціонування системи загальнообов”язкового державного пенсійного страхування, призначення і виплати пенсій, розміри мінімальної пенсійної виплати за  віком та підвищень до пенсії.

Одним із принципів загальнообов”язкового державного пенсійного страхування є залежність розміру пенсії від тривалості стажу та розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески.

Відповідно до  частини 1 статті  40 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування»» для обчислення пенсії враховується  заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період  страхового стажу починаючи з  1 липня 2000 року.

При обчисленні пенсії для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу ( в залежності від кількості відпрацьованих місяців) та коефіцієнт заробітку, який обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної  плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” затверджено показники середньомісячної заробітної плати робітників та службовців економіки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статтей 40 і 43 Закону України “ Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”.

Заробітна плата для обчислення пенсії визначається за формулою згідно до вимог статті 40 Закону:

Зп = Зсх(Ск :К), де:

Зп – заробітна плата  (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії у гривнях;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати ( доходу) за кожний місяць (Кз (1)+  Кз (2) + Кз (3) + …  Кз (n) );

К – кількість місяців страхового стажу,  за які розраховано коефіцієнти заробітної плати ( доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс, де Кз – коефіцієнт  заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс – заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Отже, один із головних чинників при розрахунку середньої заробітньої плати для призначення пенсії є індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Кз), який визначається з п”ятьма знаками після коми.

Так, наприклад, особа для призначення пенсії у 1996 році надала довідку про заробітну плату за період роботи з 01.01.1978 по 31.12.1982.  Сума заробітної плати

  1. за період з 01.01.1978 по 31.12.1978  становить 0,04733 грн;
  2. за період з 01.01.1979 по 31.12.1979 — 0,05017 грн;
  3. за період з 01.01.1980 по 31.12.1980 — 0,06106 грн;
  4. за період з 01.01.1981 по 31.12.1981 — 0,06098 грн;
  5. за період з 01.01.1982 по 31.12.1982 — 0,06100 грн;


Розрахунок індивідуального коефіцієнту заробітку:

S коефіцієнтів заробітку = 0 ,04733 грн. = 2,70148 *12 міс. = 32,41776

( з  01.01.1978 по 31.12.1978)   0,00146 грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку = 0,05017 грн.=  2,80593*12 міс. = 33,67116

( з  01.01.1979 по 31.12.1979)  0,00149 грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку  = 0,06106 грн. =   3,28280*12 міс. = 39,39360

( з  01.01.1980 по 31.12.1980)   0,00155 грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку = 0,06098 грн. = 3,21624*12 міс. = 38,59488

( з  01.01.1981 по 31.12.1981)   0,00158грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку   = 0,06100 грн. =  3,11861 *12 міс. = 37,42332,     ( з  01.01.1982 по 31.12.1982)    0,00163грн. * 12

де 0,00146грн., 0,00149грн., 0,00155грн., 0,00158грн., 0,00163грн.- середньомісячна заробітна плата робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, що застосовується під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року №1783 «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян» за 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 роки відповідно (показники визначені Державним комітетом статистики).

Індивідуальний коефіцієнт заробітку особи  за  період роботи з 01.01.78 по 31.12.82 становить:

Кз =    (32,41776 + 33,67116 + 39,39360 + 38,59488  +  37,42332 ) = 3,02501.

60 місяців

Чималий вплив на розмір пенсії має страховий стаж. Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов”язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог  Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набранням чинності цим Законом. Зокрема, статтями 56 – 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

Статтею 24 Закону визначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. З 1 липня 2010 року він складає 294,82 грн. (888,00 грн. (мінімальна заробітна плата) х 33,2%).

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків передбачених цим Законом.

Стаж роботи на підземних роботах , на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Коефіцієнт страхового стажу в новій системі пенсійного страхування відіграє ключову роль, оскільки цей показник є складовою частиною формули обчислення пенсії і безпосередньо впливає на розмір пенсії – чим довший страховий стаж, тим більший розмір пенсії. Величина самого коефіцієнта страхового стажу залежить від двох показників: загальної суми місяців страхового стажу  протягом усієї трудової діяльності та величини оцінки одного року страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою:

Кс = См х Вс , де

100% х 12

См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).  Відповідно до Закону України  “ Про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” з 1 жовтня    2008 року  вартість оцінки одного року страхового стажу становить 1,35%.

Цей коефіцієнт розраховують  з округленням до 5 знаків після коми. При цьому, Кс,  з урахуванням періодів роботи до 1 січня 2004 року, не може перевищувати 0,75, а з урахуванням періодів підземної роботи, роботи в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці за Списком №1 не може перевищувати  0,85.

Так, наприклад, за матеріалами пенсійної справи особа має 28 років 09 місяців 06 днів страхового стажу. Індивідуальний коефіцієнт трудового стажу з урахуванням кратності 1,35 становить:

Кс = (28років х 12міс.+9 міс.) х 1,35% =   0,38813.

Світлана Руцька

заступник начальника відділу

з питань призначення перерахунку та

виплати пенсій №1 в м. Тернополі