Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
До відома платників:
Сучасні технології – нові можливості: реєстр застрахованих осіб
13 травня 2017;  автор: admin

Одне з найважливіших досяг­нень Пенсійного фонду України — модернізація реєстру застрахованих осіб, який є головним ядром усіх технологічних перетворень останнього часу. Цей реєстр, який є частиною загального Реєстру державного со­ціального страхування, Пенсійний фонд започаткував згідно із зако­нодавством ще 1998 року.

Сьогодні реєстр застрахованих осіб має зовсім інший вигляд. Після модернізації, котру здійсни­ли фахівці Пенсійного фонду, всі відомості про кожну застраховану особу (працівників, пенсіонерів та одержувачів виплат із соціального страхування) було об’єднано в карт­ку застрахованої особи. У ній міс­тяться всі актуальні персональні дані про громадянина, а також про документи, які він має. Зокрема, про видачу йому пенсійного посвід­чення, свідоцтва соціального стра­хування, їх заміну в разі втрати тощо.

Водночас у кожній картці застрахованої особи систематизова­но всі відомості про страховий стаж і заробітну плату починаючи з 2000 року.

Нововведенням також є те, що в реєстрі містяться всі дані пенсійної справи людини, зокрема електрон­ної, а також інформація щодо стра­хових виплат з інших фондів со­ціального страхування (наприклад, із Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві). А з трав­ня 2017-го в цьому реєстрі з’яв­ляться відомості щодо інших соціальних виплат.

Однією з важливих новацій є те, що відтепер реєстр застрахованих осіб інтегровано з іншими базами даних та державними реєстрами. Зокрема, із системою державної прикордонної служби «Аркан», із системою Міністерства юстиції України щодо реєстрації актів цивільного стану, з інформаційними системами Націо­нальної агенції з питань запобігання корупції, НАБУ, СБУ та інших право­охоронних органів.

Модернізований реєстр — це за­гальне спрощення надання послуг у системі пенсійного забезпечення й соціального страхування. Це і про­зорість, і посилення контролю над використанням коштів Пенсійного фонду, інших фондів соціального страхування. Це створення умов для електронного обліку трудових відносин, а отже, й легалізації зайнятості, детінізації зарплати. І, звісно, це передумови для ско­рочення адміністративних видатків Пенсійного фонду, зокрема зменшення паперового документо­обігу, а головне — можливість постій­ного вдосконалення надання пос­луг для громадян.

Кожна особа індивідуально має можливість зручно і оперативно через Інтернет отримувати інформацію з реєстру застрахованих осіб після відповідної реєстрації на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для подачі заяви для реєстрації на веб-порталі потрібно звернутись у відділи обслуговування громадян Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області за адресою: Майдан Волі 3, та вул. Кривоноса, 10.

 

Михайло Комлєв

Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення

та ведення електронних реєстрів

ТО УПФУ Тернопільської області