Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує 02.07.2018

Політика якості

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради від

23.11. 2011р. № 1975

 

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ

виконавчих органів Тернопільської міської ради

 

Посадові особи виконавчих органів Тернопільської міської ради, реалізуючи свої посадові обов’язки у відповідності до законів України та інших нормативних актів, головною метою своєї діяльності визнають служіння територіальній громаді міста Тернополя шляхом надання якісних і доступних муніципальних послуг, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту тернополян.

Для досягнення цієї мети декларується необхідність функціонування виконавчих органів Тернопільської міської ради відповідно до таких принципів: справедливості, компетентності, відповідальності, прозорості і зворотного зв’язку з громадськістю та участі громадськості в управлінні містом та його розвитку.

1.Основним принципом діяльності виконавчих органів Тернопільської міської ради є орієнтація на замовника.

2.Основою діяльності виконавчих органів Тернопільської міської ради є сучасна модель управління, що базується на міжнародному стандарті якості ISO 9001-2008.

3.Виконавчий комітет Тернопільської міської ради гарантує забезпечення необхідних умов для впровадження, функціонування і вдосконалення системи управління згідно наведеного вище стандарту, що сприятиме реформуванню виконавчих органів Тернопільської міської ради з командно-адміністративних органів в такі, що надають муніципальні послуги.

4.Керівництво міської ради забезпечує необхідні умови та ресурси для впровадження та ефективного функціонування системи управління на засадах процесного підходу.

5.Посадові особи місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради, усвідомлюючи власну відповідальність, підвищують свою кваліфікацію та дисциплінованість, що сприятиме підвищенню якості наданих послуг.

6.Посадові особи виконавчих органів міської ради на практиці використовують сучасні методи та методики управління, що стосуються ефективного функціонування виконавчих органів: управління процесами, засобами, коштами, майном.

7.Виконавчий комітет міської ради працює над створенням сприятливого середовища для взаємовигідних партнерських стосунків влади, громади та бізнесу.

8.Рішення виконавчого комітету ухвалюються, розпорядчі документи видаються на основі права, об’єктивних фактів, виходячи з системного бачення проблемних ситуацій та загального вирішення проблеми.

9.Прозорість діяльності виконавчих органів міської ради забезпечується шляхом інформування територіальної громади про підготовку, ухвалення та виконання рішень виконавчого комітету, розпорядчих документів.

 

Заступник міського голови –

керуючий справами                                                                               О.І.Степанюк