Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Управління транспорту, комунікацій та зв’язку (архів):
Тендер на закупівлю автобусів
12 вересня 2008;  автор: admin


Оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

2 Замовник торгів.

2.1 Повне найменування: Комунальне підприємство „Тернопільелектротранс”

2.2 Код за ЄДРПОУ: 05447987.

2.3 Поштова адреса: 46020 м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7.

2.4 Відповідальний за проведення торгів: Зелінський Володимир Миколаєвич

телефон: (0352) 43 62 88; факс (0352) 43 61 28

e-mail: ternotet@meta.ua

3 Інформація про предмет закупівлі.

3.1 Предмет закупівлі: Міські автобуси середньої вмістимості в лізинг.

3.2 Кількість: 20 одиниць.

3.3 Місце і строк: м. Тернопіль вул. Тролейбусна, 7, листопад - грудень 2008р.

4 Процедура закупівлі: відкриті торги.

5 Отримання тендерної документації.

5.1 Місце: 46020 м. Тернопіль вул. Тролейбусна, 7, приймальня тел. (0352) 43 62 88.

5.2 Особисто або поштою.

6 Тендерне забезпечення.

6.1 Спосіб (форма) надання: Банківська гарантія, чек, депозит.

6.2 Розмір: 500 000 грн.

7 Умови подання тендерних пропозицій.

7.1 Місце: 46020 м. Тернопіль вул. Тролейбусна, 7, приймальня.

7.2 Спосіб: особисто або поштою.

7.3 Кінцевий строк: 22.10.2008р. 10год.30хв

8 Розкриття тендерних пропозицій

8.1 Місце: м. Тернопіль вул. Тролейбусна, 7, кабінет директора.

8.2 Дата: 22.10.2008р. 11год.00хв.

9 Додаткова інформація:

Закупівля методом лізингу, попередня оплата до 20 %, мінімальний термін 5 років (60 міс.)

Реквізити замовника: р/р 26001250833001 МФО 338783 в ТФ КБ Приватбанк м. Тернопіль

Код 05447987 Інд.под.№054479819185 № свідоцтва 26705477

Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно до Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, КМУ № 274 від 28 березня 2008 р.

З питань отримання тендерної документації звертатися за тел.(0352) 43 61 32

 

 

 

Копія на іноземній (російській) мові

 

Объявление о проведении открытых торгов на закупку товаров, работ и услуг за государственные средства

2 Заказчик торгов.

2.1 Полное наименование: Коммунальное предприятие „Тернопильэлектротранс”

2.2 Код за ЄДРПОУ: 05447987.

2.3 Почтовый адрес: 46020 г. Тернополь, ул. Тролейбусна, 7.

2.4 Ответственный за проведение торгов: Зелинский Владимир Николаевич

телефон: (0352) 43 62 88; факс (0352) 43 61 28

e-mail: ternotet@meta.ua

3 Информация о предмете закупки.

3.1 Предмет закупки: Городские автобусы средней вместимости в лизинг.

3.2 Количество: 20 единиц.

3.3 Место и срок: г. Тернополь, ул. Тролейбусная, 7, ноябрь - декабрь 2008р.

4 Процедура закупки: открытые торги.

5 Получение тендерной документации.

5.1 Место: 46020 г. Тернополь ул. Тролейбусная, 7, приемная тел. (0352) 43 62 88.

5.2 Лично или по почте.

6 Тендерное обеспечение.

6.1 Способ (форма) предоставления: Банковская гарантия, чек, депозит.

6.2 Размер: 500 000 грн.

7 Условия представления тендерных предложений.

7.1 Место: 46020 г. Тернополь ул. Троллейбусная, 7, приемная.

7.2 Способ: лично или по почте.

7.3 Конечный срок: 22.10.2008р. 10ч.30м.

8 Раскрытие тендерных предложений

8.1 Место: г. Тернополь ул. Троллейбусная, 7, кабинет директора.

8.2 Дата: 22.10.2008р. 11ч.00м.

9 Дополнительная информация:

Закупка методом лизинга, предварительный платеж до 20 %, минимальный срок 5 лет (60 мес.)

Реквизиты заказчика: р/с 26004770015441 МФО 338017 в АКБ «Укрсоцбанк», г. Тернополь

Код 05447987 Інд.нал. №054479819185, № свидетельства 26705477

Квалификационные требования к участникам устанавливаются в соответствии с Временным положением о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, КМУ  № 274 от 28 марта в 2008 г.

По вопросам получения тендерной документации обращаться по тел. (0352) 43 61 32;


 

завантажити Оголошення про закупівлю автобусів на українській та іноземній (російській) мовах