Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Угоди, договори, меморандуми, правила:
Договір про співпрацю між Тернопільською міською радою та ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського
04 грудня 2008;  автор: admin


Договір

про співпрацю

"___"_ ______2008р.                                                                                         м. Тернопіль

 

Тернопільська міська рада, (надалі іменується "Сторона 1"), в особі міського голови Р.Й.Заставного з одного боку та Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (надалі іменується Сторона 2) в особі ректора член-кор. АМН України проф. Л.Я.Ковальчука, з другого боку (надалі разом іменуються "Сторони" ), уклали цей Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1.Сторони за цим Договором зобов'язуються спільно здійснювати заходи, передбачені чинним законодавством та спрямовані на поліпшення задоволення потреб одиноких непрацездатних мешканців м. Тернополя, які перебувають у складних життєвих обставинах у безперервності соціального та медичного догляду.

 

2.ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-1

2.1.Сторона-1 за цим Договором зобов'язується:

 • надавати Стороні – 2 необхідну інформацію щодо можливості співпраці у сфері надання соціальних послуг;
 • надавати Стороні – 2 всебічну допомогу та підтримку у провадженні її діяльності;
 • узгоджувати діяльність Сторони 1 і Сторони 2 по здійсненню заходів, спрямованих на поліпшення життєдіяльності, соціальної адаптації одиноких осіб похилого віку та інвалідів.

 

3.ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-2

3.1.Сторона-2 за цим Договором зобов'язується здійснювати силами студентів волонтерську діяльність на таких основоположних засадах:

 • добровільність та доброчинність;
 • законність;
 • гуманність та гідність;
 • гласність;
 • відповідальність;
 • конфіденційність.

 

3.2.Волонтери можуть залучатися до:

 • надання послуг по догляду за одинокими непрацездатними громадянами похилого віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах м. Тернополя;
 • надання догляду за одинокими непрацездатними громадянами, в тому числі за тими, які проходять курс відновного лікування після виписки із стаціонару;

 

3.3.Сторона – 2 зобов’язується систематично проводити навчання своїх волонтерів.

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1.Усі спори, пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

4.2.Про розірвання Договору сторони попереджують одна одну за місяць.

4.3.Всі питання, які не врегульовані цим договором вирішуються на підставі чинного законодавства.

 

5.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і є таким, що укладений на невизначений термін та діє до моменту його розірвання.

5.2.Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.3.Усі правові відносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

 

Тернопільський державний                                                       Тернопільська міська рада

медичний університет

ім. І.Я.Горбачевського

 

член-кор. АМН України                                                             міський голова

проф. Л.Я.Ковальчук                                                                Р.Й.Заставний

___________________                                                            ______________________

 

 

завантажити Договір