Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Розпорядження міського голови:
02.01.18 №1
02 січня 2018;  автор: admin

02.01.2018р.                                                                                                    № 1

 

 

Внесено зміни відповідно до розпорядження міського голови від 18.01.2018 р.№8

 

Про створення позаштатної

військово-лікарської комісії в

Тернопільському об’єднаному

міському військовому комісаріаті

 

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», Наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402 «Про Затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», та з метою якісного проведення медичних оглядів допризовників, призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби); військовозобов'язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України (далі - ВВНЗ), учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників Збройних Сил України, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), компонентами ракетного палива (далі - КРП), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I-II груп патогенності; працівників допоміжного флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - ВМС ЗС України); визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ, роботи за фахом; установлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів :

1.Створити позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату згідно з додатком 1 (додається).

2.Медичне обстеження військовозобов’язаних запасу віком від 18 до 60 років, проводити в період з 02 січня до 31 грудня 2018 року.

3.Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення :

3.1.До складу медичної комісії включити фахівців, що можуть забезпечити належне виконання вимог з медичного освідчення військовозобов’язаних

запасу. Відповідальність за якісне та своєчасне медичне обстеження покласти на начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Левчука Ростислава Дмитровича.

3.2.Зобов'язати головних лікарів лікувальних установ міста під час проведення підготовчих заходів до мобілізації та під час мобілізації проводити госпіталізацію військовозобов’язаних тільки за направленням Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату, а в інших випадках - з обов'язковим інформуванням чергового військкомату за номером 43-58-19 та документальним підтвердженням. Прийняття на обстеження та лікування військовозобов’язаних проводити позачергово - в день прибуття військовозобов’язаного з направленням в лікувальний заклад. Забезпечити оформлення та доставку актів обстеження військовозобов’язаних в день виписки з лікувального закладу.

3.3.Забезпечити організоване та своєчасне проведення медичного обстеження в лікувальних закладах міста. Для проведення цієї роботи забезпечити лікувальні заклади міста необхідними матеріалами та майном.

3.4.Затвердити основний та резервний склад лікарів – фахівців, медичних сестер та лаборантів згідно з додатками 2, 3 (додаються).

Оплату матеріалів для проведення рентгенологічного і флюорографічного обстеження провести військкомату за рахунок коштів, виділених міською радою.

4.Керівникам підприємств, установ, організацій та навчально-виховних закладів, незалежно від форм власності i підпорядкування, забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами 3-5 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на збірні пункти та до військових частин.

5/Керівникам житлово-експлуатаційних організацій та інших організацій, підприємств i установ, які здійснюють експлуатацію будинків, організувати оповіщення про виклик до військового комісаріату, в разі неможливості викликати, подавати в військкомат документи, які це підтверджують.

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря Тернопільської міської ради Шумаду В. В.

 

 

Міський голова                                                                                          С.В. Надал