Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення виконавчого комітету:
24.02.16
24 лютого 2016;  автор: admin

159 В.І.Сулима

Про створення комісії для звільнення від плати за надання платних соціальних послуг

З метою забезпечення звільнення потребуючих громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Створити та затвердити склад комісії для звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Тернопільським міським територіальним центром соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, у складі, згідно додатку 1 (додається).

2.Затвердити Положення про комісію для звільнення від плати за надання платних соціальних послуг Тернопільським міським територіальним центром соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, згідно додатку 2 (додається).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.

 

160 Т.С.Корчак

Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2015 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2015 рік, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет вирішив:

1.Інформацію про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2015 рік взяти до відома (додається).

2.Управлінню економіки, промисловості та праці дану інформацію внести на розгляд сесії міської ради.

 

161 Н.П.Кучер

Про виконання бюджету міста Тернополя за 2015 рік

Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за 2015 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає.

Формування дохідної частини бюджету 2015 року відбувалось із застосуванням нової моделі фінансового забезпечення та міжбюджетних відносин, спрямованої на децентралізацію місцевих фінансів та збільшення ресурсу місцевих бюджетів.

Як результат, за звітний період бюджет міста по доходах виконано на 106,3 відсотки, в той час як за попередній рік - на 99,5. При уточненому плані 1224357,4 тис.грн надходження до міського бюджету склали 1301160,7 тис.грн, з яких до загального фонду – 1228054,4 тис.грн. та до спеціального фонду –73106,3 тис.грн.

Ріст дохідної частини бюджету міста в цілому порівняно з попереднім роком становить 437105,9 тис.грн або 150,6 відсотків.

По власних доходах бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану склало 114,8 відсотків проти 101,0 відсотків за попередній рік. Із запланованих 536560,4 тис.грн. до міської казни мобілізовано 616226,4 тис.грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 169861,6 тис.грн або на 38,1 відсотків.

В структурі дохідної частини бюджету (додаток 1) переважали податкові надходження – 510466,9 тис.грн або 39,2 відсотки, питома вага яких порівняно з минулим роком зменшилась на 6,6 відсотків, та міжбюджетні трансферти (субвенції з державного бюджету) – 684934,3 тис.грн або 52,6 відсотків, питома вага яких відповідно зросла на 4,3 відсотки. Решта 8,2 відсотків доходів припадає на неподаткові надходження (6,8 відсотків), доходи від операцій з капіталом (1,1 відсотків ) та цільові фонди (0,3 відсотки).

Доходи загального фонду бюджету міста при плані 1177714,1 тис.грн склали 1228054,4 тис.грн та виконані на 104,3 відсотки, а його власні надходження - на 110,9 відсотків, із запланованих 489917,1 тис.грн фактично надійшло 543120,2 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету міста як в цілому, так і його загального фонду зокрема (47,5 та 53,9 відсотків), займає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), поступлення по якому склали 292754,8 тис.грн. Планове завдання по ПДФО виконано на 109,1 відсотків, додатково одержано 24395,9 тис.грн. Порівняно з минулим роком за співставними даними (за діючим відсотком зарахування - 60 %), досягнуто ріст його поступлень на 29,4 відсотків або на 66588,0 тис.грн.

Крім ПДФО, практично по всіх інших складових загального фонду бюджету міста виконання планових завдань також забезпечено. Так, внаслідок перевиконання плану, додатково залучено податку на майно – 5206,6 тис.грн (в т.ч., плати за землю – 3733,3 тис.грн, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки –1908,9 тис.грн), акцизного податку з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 7714,3 тис.грн, єдиного податку – 10408,0 тис.грн, місцевих зборів (збору за паркування автотранспорту та туристичного збору) – 23,8 тис. грн, податку на прибуток комунальних підприємств – 128,3 тис.грн, надходжень від орендної плати за користування комунальним майном – 2440,1 тис.грн, плати за надання інших адміністративних послуг –2879,3 тис.грн та ін.

Невиконання плану має місце по екологічному податку в сумі 9,9 тис.грн (по причині зменшення надходжень плати за скид стаціонарними джерелами забруднення); частині чистого прибутку комунальних унітарних підприємств - 87,7 тис.грн по причині відхилення обсягу отриманого комунальними підприємствами чистого прибутку порівняно із очікуваним; адмінштрафах та інших санкціях - 14,9 тис.грн внаслідок застосування попереджень замість штрафів за виявлені порушення та ін; по транспортному податку - 435,6 тис.грн по причині податкового боргу деяких платників – фізичних осіб та по „Інших надходженнях” (за КБК 24060300) - 439,6 тис.грн внаслідок зменшення сум, сплачених за матеріалами перевірок контролюючих органів (повернення зайво сплачених коштів, витрат на лікування потерпілих, внаслідок скоєння злочину та інших), а також інших складових, які носять несистематичний характер.

Вагомими складовими загального фонду є трансферти з державного бюджету, одержані у вигляді освітньої, медичної субвенцій, субвенцій на соціальні виплати населенню та інших субвенцій. Так, у 2015 році відповідно до доведеного плану одержано освітньої субвенції – 194667,5 тис.грн, медичної субвенції – 142972,6 тис.грн, субвенції на здійснення заходів соціально-економічного розвитку – 2500,0 тис.грн, іншої субвенції – 2800,0 тис.грн. На 98,7 відсотків від плану одержано субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів ( план – 2173,6 тис.грн, факт - 2145,2 тис.грн) та на 99,2 відсотки - субвенцій соціального спрямування ( план – 342683,3 тис.грн, факт - 339849,0 тис.грн) (додаток 1). Частка трансфертів в загальному фонді бюджету порівняно з минулим роком зросла з 54,0 до 55,8 відсотків, а в абсолютному значенні їх ріст склав 281525,4 тис.грн.

Доходи спеціального фонду бюджету міста виконані на 156,7 відсотки і становили 73106,3 тис.грн, що дало можливість додатково залучити 26462,9 тис.грн коштів цільового призначення.

По всіх його складових, за виключенням грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища, інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища (за КБК 24061600), та цільового фонду соціально-економічного розвитку міста (сума недопоступлень по яких склала лише 0,3 відсотки від надходжень спеціального фонду та не є суттєвою), планові завдання перевиконані.

Зокрема, зверх плану отримано коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста –3839,3 тис.грн, власних надходжень бюджетних установ – 21792,2 тис.грн, надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 731,1 тис.грн, надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 258,8 тис.грн.

Порівняно з попереднім роком доходи спеціального фонду зменшились на 37,7 відсотків, насамперед - внаслідок перенесення єдиного, екологічного податків, податку на нерухоме майно до загального фонду бюджету міста.

Доходи бюджету розвитку, як складової спеціального фонду, при плані 17300,0 тис.грн склали 21129,2 тис.грн або 127,9 відсотки.

Кошти, які надійшли до міського бюджету, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 98,1 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 1241429,6 тис.грн, в тому числі по загальному фонду –1013702,9тис. грн. і по спеціальному –227726,7тис. грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 368437,1тис.грн, охорони здоров’я – на 184334,7тис.грн, культури - на 38204,2тис.грн, соціального захисту - на 332951,0 тис.грн., на утримання житлово-комунального господарства - на 180559,1тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 471083,4 тис.грн. та 68013,8тис.грн., або 38,0 та 5,5 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом 2015 року 11 раз проводилися зміни до бюджету міста. В результаті чого на утримання галузей міста було направлено 98221,7 тис.грн., з них на :

- заробітну плату з нарахуваннями - 64868,6 тис.грн.

- медикаменти - 1046,7 тис.грн.

- продукти харчування - 2309,3 тис.грн.

- капітальні видатки - 33640,6 тис.грн.

Поряд з позитивними результатами роботи, допущено кредиторську заборгованість в сумі 39226,9 тис.грн, в тому числі за рахунок недоотримання субвенцій з державного бюджету на надання пільг і субсидій населенню по комунальних послугах - 36538,0тис.грн., та по відшкодуванню коштів на пільговий проїзд громадян - 2688,9 тис.грн., що негативно вплинуло на виконання покладених повноважень.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік згідно з пояснюючою запискою та додатками 1-14 взяти до відома (додається).

2.Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міста Тернополя за 2015 рік на затвердження міською радою.

3.Розпорядникам коштів посилити контроль за використанням бюджетних коштів, забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв та неухильне виконання п.12 рішення Тернопільської міської ради від 22.12.2015р. № 7/3/23 „Про бюджет міста Тернополя на 2016 рік”.

 

162 Т.Г.Басюрська

Про затвердження протоколу засідання громадської комісії з житлових питань

Розглянувши звернення громадян та клопотання керівництва і комітетів профспілок підприємств, організацій та установ, керуючись Житловим кодексом, «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»., затверджених постановою ради міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Погодитись з пропозицією громадської комісії з житлових питань про зарахування на квартирний облік та надання квартир громадянам міста згідно поданих документів та даних про житлові умови сімей, за виключенням пунктів 6.1., 6.2. Протоколу №2 засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради від 17.02.2016 року.

2.Затвердити протокол №2 засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради від 17.02.2015 р. (додається) з врахуванням пункту 1 даного рішення.

3.Погодити списки працівників Управління державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Тернопільській області, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем роботи станом на 01.01.2016 року.

4.Погодити список працівників Тернопільської митниці Державної фіскальної служби України, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем роботи станом на 01.01.2016 р.

 

163 Т.Г.Басюрська

Про затвердження протоколу засідання міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків

Розглянувши звернення громадян, керуючись ст.ст.1, 3, 4, 5, 11 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», п.п.18, 21, 22, 23 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №396 від 16.12.2009 року, Положенням про міську комісію із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків, затвердженого Рішенням міської ради від 21.09.2013 року №6/37/106, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити протокол №2 засідання міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків від 18.02.2016 р. за винятком п.1.4. (додається).


164 О.П. Похиляк

Про встановлення вартості харчування та порядок нарахування батьківської плати в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах м. Тернополя

Пункти 1-8 рішення втратили чинність відповідно до рішення виконавчого комітету від 22.02.2017р. №131

На виконання Законів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, «Про дошкільну освіту» , «Про державний бюджет України на 2016 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 ( Із змінами від 07.04.2015 N 404 ( z0481-15 ) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л. О. Бицюру.

 

165 З.Б.Здеб

Про надання дозволу на укладання договору дарування частини квартири на ім’я малолітньої дитини

166 З.Б.Здеб

Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав

167 З.Б.Здеб

Про затвердження висновку про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення способу участі у її вихованні

168 З.Б.Здеб

Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав

169 З.Б.Здеб

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №754 від 19.08.2015р. «Про створення прийомної сім’ї і передачу дітей на виховання та спільне проживання»

 

170 Г.М.Денисюк

Про затвердження протоколу засідання комісії по взаємодії з громадськими організаціями з питань реалізації соціальних проектів

Розглянувши звернення Громадської організації «Ветерани України м. Тернополя» та враховуючи рішення міської ради від 22.12.2015 року № 7/3/12 «Про програму підтримки громадських організацій на 2016-2018рр.», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити протокол №2 засідання комісії по взаємодії з громадськими організаціями з питань реалізації соціальних проектів від 09.02.2016р. (додається).

 

171

Про виділення коштів Тернопільському Благодійному Фонду «Карітас»

Розглянувши звернення Тернопільського Благодійного Фонду «Карітас» та керуючись рішенням міської ради від 22.12.2015 року № 7/3/12 «Про програму підтримки громадських організацій на 2016-2018рр.», рішенням комісії по взаємодії з громадськими організаціями з питань реалізації соціальних проектів, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Виділити Тернопільському Благодійному Фонду «Карітас» на статутну діяльність 30000 (тридцять тисяч) гривень, в тому числі 10000 (десять тисяч) гривень на р/р26003300564899 (благодійна допомога) за рахунок коштів, передбачених на фінансову підтримку громадських організацій на реалізацію соціально-культурних проектів, здійснення статутної діяльності та виконання завдань Програми (КФК 250404) КЕКВ 2610 – 30000,00 грн.

2.Відділу обліку та фінансового забезпечення провести своєчасне фінансування згідно п.1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.О.Остапчук.

 

172 Г.М.Денисюк

Про виділення коштів Тернопільській міській громадській організації інвалідів «ОПОРА»

Розглянувши звернення Тернопільської міської громадської організації інвалідів «ОПОРА» та керуючись рішенням міської ради від 22.12.2015 року № 7/3/12 «Про програму підтримки громадських організацій на 2016-2018рр.», рішенням комісії по взаємодії з громадськими організаціями з питань реалізації соціальних проектів, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Виділити Тернопільській міській громадській організації інвалідів «ОПОРА» на статутну діяльність 2000 (дві тисячі) гривень за рахунок коштів, передбачених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, здійснення статутної діяльності та виконання завдань Програми (КФК 091209) КЕКВ 2610 – 2000,00 грн.

2.Відділу обліку та фінансового забезпечення провести своєчасне фінансування згідно п.1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.О.Остапчук.

 

173 Г.М.Денисюк

Про виділення коштів Тернопільській громадській організації «Інвалідів опорно-рухового апарату»

Розглянувши звернення Тернопільської громадської організації «Інвалідів опорно-рухового апарату» та керуючись рішенням міської ради від 22.12.2015 року № 7/3/12 «Про програму підтримки громадських організацій на 2016-2018рр.», рішенням комісії по взаємодії з громадськими організаціями з питань реалізації соціальних проектів, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Виділити Тернопільській громадській організації «Інвалідів опорно-рухового апарату» на статутну діяльність 3000 (три тисячі) гривень за рахунок коштів, передбачених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, здійснення статутної діяльності та виконання завдань Програми (КФК 091209) КЕКВ 2610 – 3000,00 грн.

2.Відділу обліку та фінансового забезпечення провести своєчасне фінансування згідно п.1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.О.Остапчук.

 

174 О.Д.Ярмоленко

Про висунення до нагородження почесним званням

На звернення відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради щодо рекомендування на висунення на присвоєння почесного звання - «Заслужений лікар України» начальника відділу - Левчука Ростислава Дмитровича, за високу професійну майстерність, успіхи у лікувально-профілактичній роботі, особисті заслуги в організації медичної допомоги жителям м. Тернопіль виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Рекомендувати на висунення на нагородження почесним званням «Заслужений лікар України» начальника відділу - Левчука Ростислава Дмитровича.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.

 

175 І.Г. Мединський

Про виділення коштів для фінансової підтримки комунального підприємства «Тернопільелектротранс»

В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення МВК від 23.03.2016р. №255

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Тернопільелектротранс» від 18.02.2016р. №136/05 та від 15.02.2016р. №124/01, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради від 26.01.2016р. №7/5/2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2015р. №7/3/23 «Про бюджет міста Тернополя на 2016 рік» та погодженням постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

В п.1 рішення внесено зміни відповідно до рішення МВК від 23.03.2016р. №255

1.Дозволити управлінню транспорту, комунікацій та зв’язку перерахувати 4 509 800,00 грн. (чотири мільйони п’ятсот дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) із виділених 4 509 800,00 грн. (чотирьох мільйонів п’ятсот дев’яти тисяч восьмиста гривень 00 копійок), передбачені як «Інші заходи у сфері електротранспорту (Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки)» КФК 170603 КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на фінансову підтримку комунального підприємства «Тернопільелектротранс» для забезпечення стабільного функціонування підприємства.

2.Комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» надати звіт про використання коштів вказаних в п.1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Є.Дідича.

 

176 І.Г. Мединський

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів електричним транспортом в м. Тернополі».

п. 1,2 рішення втратили чинність відповідно до рішення МВК від 28.12.2016р. №1149

Відповідно до Законів України «Про міський електричний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства інфраструктури України від 25.11.13р. № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», враховуючи клопотання комунального підприємства «Тернопільелектротранс» № 06/07 від 05/01/2016р. (з доданим розрахунком розрахункового тарифу), керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Встановити комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» тарифи на послуги з перевезення пасажирів електричним транспортом: • 2,00 грн. за одну поїздку для громадян; • 1,00 грн. за одну поїздку для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

2.Затвердити вартість проїзних квитків тривалого користування на проїзд в електротранспорті та вартість перевезення багажу згідно з додатком (додається).

3.Вважати таким, що втратили чинність п. 1,2 рішення виконавчого комітету від 25.04.2012 року №721 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів електричним транспортом в м. Тернополі» з дня опублікування даного рішення в засобах масової інформації.

4.Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації оприлюднити дане рішення в газеті «Тернопіль Вечірній».

5.Дане рішення набирає чинності з 02.03.2016р., але не раніше його офіційного оприлюднення.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Є. Дідича.

 

177 М.Ф.Лесів

Про надання дозволу комунальному підприємству «Тернопільводоканал» на здійснення планових капітальних витрат

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільводоканал» щодо надання дозволу на здійснення планових капітальних витрат на ремонт електродвигуна, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 16.03.2011р. № 331 «Про затвердження положення про порядок надання дозволу на передачу комунального майна, укладення правочинів щодо його розпорядження та здійснення планових капітальних витрат», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Дозволити комунальному підприємству «Тернопільводоканал» здійснити планові капітальні витрати на ремонт електродвигуна потужністю 630 кВт типу А-4-400-4УЗ водопровідної насосної станції № 5 ІІ-го підйому «Верхньо-Івачівського» водозабору в сумі 74 925,20 грн. (сімдесят чотири тисячі дев’ятсот двадцять п’ять грн. 20 коп.).

2.Закупівлю робіт, вказаних в п.1 рішення, здійснити з використанням системи електронних закупівель у відповідності до розпорядження міського голови від 15.02.2016р. № 48 «Про електронні закупівлі».

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковського В.В.

 

178 М.Ф.Лесів

Про проведення двомісячника благоустрою

З метою наведення належного санітарного стану на території міста, підвищення рівня благоустрою, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити склад координаційної групи з проведення двомісячника благоустрою згідно з додатком 1 (додається).

2.Затвердити заходи з проведення двомісячника благоустрою згідно з додатками 2,3 (додаються).

3.Провести з 01.03.2016 року до 01.05.2016 року двомісячник благоустрою.

4.Організувати проведення загальноміської толоки відповідно до розпорядження міського голови.

5.Відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити висвітлення проведення двомісячника благоустрою в засобах масової інформації.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Стемковського.

 

miskrada_download   
Рішення виконавчого комітету з додатками