Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
13.05.10
17 травня 2010;  автор: admin

5/35/1

Про виконання бюджету міста Тернополя за перший квартал 2010 року

Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання бюджету міста за перший квартал 2010 року, міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за перший квартал 2010 року по доходах в сумі 120053,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 105844,7тис.грн. та по спеціальному фонду – 14208,6тис.грн. і по видатках в сумі 116409,6тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 107617,0тис.грн. та по спеціальному фонду – 8792,6тис.грн., згідно з додатками №№1,2 ,3 (додаються).

 

5/35/2

Про бюджет міста Тернополя на 2010 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом бюджет міста на 2010 рік, враховуючи зауваження та пропозиції постійних комісій, міська рада ВИРІШИЛА :

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2010 рік в сумі 575822362грн. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити в сумі 508358100грн., спеціального фонду бюджету 67464262грн., у тому числі бюджету розвитку 18690000грн. (додаток №).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 рік в сумі 575722362грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 508258100грн. Та видатків спеціального фонду бюджету 67464262грн. За тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3.Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 300000грн.

4.Затвердити на 2010 рік: - обсяги повернення кредитів до міського бюджету в сумі 50000грн, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 50000грн. - обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 100000грн., в тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 100000грн. (додаток №4).

5.Затвердити перелік об'єктів (додаток №5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6.Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2010 рік в сумі 500000грн.

7.Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно до ст.27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік": - оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); - нарахування на заробітну плату (код 1120); - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132); - забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160); - поточні трансферти населенню (код 1340); - поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 25213500грн (додаток №6).

9.Установити на 2010 рік: 9.1.Норматив відрахувань частини прибутку до міського бюджету для підприємств, установ комунальної власності міста, за результатами фінансово-господарської діяльності 2009 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році в розмірі 10 відсотків обсягу чистого прибутку. Нараховані кошти залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів з віднесенням на збільшення статутного капіталу. 9.2. Для господарських товариств, співзасновником яких виступає Тернопільська міська рада, дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік в частині, що належить міській раді, залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів.

10.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради в процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету (за рішенням постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів).

11.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затверджених для бюджетних установ у кошторисах або у планах використання коштів.

12.Головним розпорядникам коштів та керівникам бюджетних установ забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

13.Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2010 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік у відділенні Державного казначейства в м. Тернополі, в межах виділених їм асигнувань. Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

14.Розпорядникам бюджетних коштів та керівникам бюджетних установ при перевищенні обсягів власних надходжень над видатками спрямовувати такі суми, в першу чергу, на погашення заборгованості із оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує: - 50% коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень; - 50% на заходи , які необхідні на виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів, взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

15.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради: 15.1.Одержувати на договірних умовах позики в органах Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 15.2.Відповідно до ст.18 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” в процесі виконання міського бюджету, розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків.

16.Продовжити дію пунктів 1 - 4 рішення міської ради від 25.03.2004 р. № 4/10/98 “Про надання пільг за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам, які перебувають під опікою” (додається).

17.Додатки №№ 1-6 цього рішення є його невід'ємною частиною.

18.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

5/35/3

Про внесення змін до рішення міської ради "Про бюджет міста Тернополя на 2010 рік"

Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету вільні залишки бюджетних коштів станом на 01.01.2010 року в сумі 4000,0тис.грн. з них: капітальні видатки – 700,0 тис.грн. 1.1. Управлінню житлово-комунального господарства та екології – 4000,0 тис.грн. з них: капітальні видатки – 700,0 тис.грн. 1.1.1.(100203) Благоустрій міста – 4000,0 тис.грн. з них: капітальні видатки – 700,0 тис.грн.

2.Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету вільні залишки по надходженнях податку з власних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 01.01.2010р. в сумі 77,5 тис.грн. 2.1.Управлінню житлово-комунального господарства та екології – 77,5 тис.грн. 2.1.1.(170703)Видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг – 77,5 тис.грн.

3.Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету вільні залишки по надходженнях коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2010року 453,0 тис.грн. з них: капітальні видатки – 453,0 тис.грн. 3.1. Управлінню житлово-комунального господарства та екології 453,0 тис.грн. з них: капітальні видатки – 453,0 тис.грн. 3.1.1.(200200) Охорона та раціональне використання земель – 453,0 тис.грн. з них: капітальні видатки – 453,0 тис.грн.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

     

Рішення міської ради з додатками