Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
23.01.09
27 січня 2009;  автор: admin


5/24/2

Про звернення до Верховної Ради України щодо недоцільності проведення позачергових виборів Тернопільської міської ради

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення Верховної Ради України щодо недоцільності проведення позачергових виборів Тернопільської міської ради (текст звернення додається).

2.Направити звернення до Верховної Ради України.

 

5/24/3

Про звернення Тернопільської міської ради до Президента України та Верховної Ради України щодо транспортного податку

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення Тернопільської міської ради до Президента України та Верховної Ради України щодо транспортного податку (текст звернення додається).

2.Направити звернення до Президента України та Верховної Ради України.

 

5/24/4

Про звернення Тернопільської міської ради до Президента України та Верховної Ради України щодо питань енергозбереження

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення Тернопільської міської ради Верховної Ради України щодо питань енергозбереження (текст звернення додається).

2.Направити звернення до Президента України та Верховної Ради України.

 

5/24/8

Про приватизацію об’єктів комунальної власності

Керуючись Законами України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити: 1.1.Перелік об’єктів комунальної власності міста, які не підлягають приватизації у 2009 році, згідно з додатком 1 (додається). 1.2.Перелік об’єктів комунальної власності міста, які можуть бути приватизовані, згідно з додатком 2 (додається). 1.3.Перелік об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом викупу орендарем, згідно з додатком 3 (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.

 

5/24/9

Про бюджет міста Тернополя на 2009 рік

До рішення внесені зміни відповідно до рішень міської ради від 26.02.2009 р. №5/25/5, від 30.04.2009 р. №5/26/6 , від 04.06.2009 р. №5/27/9, від 21.08.2009 р. №5/28/5, від 02.10.2009 р. №5/29/2, від 27.11.2009 р. №5/30/2, від 22.12.2009 р. №5/31/2.

Розглянувши поданий виконавчим комітетом бюджет міста на 2009 рік, враховуючи зауваження та пропозиції постійних комісій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2009 рік в сумі 475289,9 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити в сумі 398873,2 тис.грн., спеціального фонду бюджету 76416,7 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 27200,0 тис.грн. (додаток №1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2009 рік в сумі 475189,9 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 398773,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 76416,7 тис.грн. за функціональною ( додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

3.Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

4.Затвердити на 2009 рік:

- обсяги повернення кредитів до міського бюджету в сумі 50,0 тис.грн, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 50,0 тис.грн.

- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 100,0 тис.грн., в тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 100,0 тис.грн. (додаток №4).

5.Затвердити перелік об'єктів (додаток №5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку

6.Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2009 рік в сумі 584,9 тис.грн.

7.Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 1132);

- забезпечення продуктами харчування ( код 1133) ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню ( код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 6202,6 тис.грн (додаток №6).

9.Установити на 2009 рік:

9.1. Норматив відрахувань частини прибутку до міського бюджету для підприємств, установ комунальної власності міста, за результатами фінансово-господарської діяльності 2008 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році в розмірі 10 відсотків обсягу чистого прибутку. Нараховані кошти залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів з віднесенням на збільшення статутного капіталу.

9.2. Для господарських товариств, співзасновником яких виступає Тернопільська міська рада, дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік в частині, що належить міській раді, залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів.

10.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради в процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету – за погодженням із постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

11.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затверджених для бюджетних установ у кошторисах або у планах використання коштів.

12.Головним розпорядникам коштів та керівникам бюджетних установ забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

13.Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2009 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік у відділенні Державного казначейства в м. Тернополі, в межах виділених їм асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

14.Розпорядникам бюджетних коштів та керівникам бюджетних установ при перевищенні обсягів власних надходжень над видатками спрямовувати такі суми, в першу чергу, на погашення заборгованості із оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує :

- 50% коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень ;

- 50% на заходи , які необхідні на виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів, взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

15.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради:

15.1. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

15.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України в процесі виконання міського бюджету, розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

16.Продовжити дію пунктів 1 - 4 рішення міської ради від 25.03.2004 р. № 4/10/98 “Про надання пільг за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам, які перебувають під опікою” (додається).

17.Додатки №№ 1-6 цього рішення є його невід'ємною частиною.

18.Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради від 29.12.2008 р. №2689 "Про внесення змін до рішення міської ради від 11.01.2008 року № 5/п6/3 "Про бюджет м. Тернополя на 2008 рік" (додається).

19.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

завантажити Рішення міської ради з додатками