Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
11.01.08
08 вересня 2008;  автор: admin


Про вшанування пам’яті Степана Бандери

З метою вшанування пам'яті видатного політичного та громадського діяча України та у зв'язку з 100-річним ювілеєм з дня народження Степана Бандери, який відзначатиметься 1 січня 2009 року, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення щодо вшанування пам’яті Степана Бандери (текст звернення додається).

2.Направити звернення щодо вшанування пам’яті Степана Бандери до Президента України.

3.Оголосити 2008 рік в м. Тернополі Роком Степана Бандери.

 

Про затвердження Програми зміцнення охорони громадського порядку в місті на 2008-2009 роки "Правопорядок"

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і Державного кордону", заслухавши інформацію начальника Тернопільського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму зміцнення охорони громадського порядку в місті на 2008-2009 роки "Правопорядок" (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з депутатської діяльності, місцевого самоврядування, дотримання законодавства.

 

Про бюджет міста Тернополя на 2008 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом бюджет міста на 2008 рік, враховуючи зауваження та пропозиції постійних комісій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік в сумі 412772,5 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити в сумі 362271,0 тис.грн., спеціального фонду бюджету 50501,5 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 21122,0 тис.грн. (додаток №1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2008 рік в сумі 421398,5 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 366948,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 54449,8 тис.грн. за функціональною ( додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.

3.Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

4.Затвердити на 2008 рік: обсяги повернення кредитів до міського бюджету в сумі 39,0 тис.грн, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 39,0 тис.грн. обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 139,0 тис.грн., в тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 100,0 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду в сумі 39,0 тис.грн. (додаток №4).

5.Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 3948,3 тис.грн.

6.Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2008 рік в сумі 615,8 тис.грн.

7.Установити граничний обсяг дефіциту міського бюджету в сумі 8726,0 тис. грн.., в т.ч. по загальному фонду – 4777,7 тис.грн. (вільні залишки бюджетних коштів станом на 01.01.2008 року) та спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3948,3 тис. грн.

8.Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110);

- нарахування на заробітну плату ( код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 1132);

- забезпечення продуктами харчування ( код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню ( код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

9.Затвердити перелік об'єктів (додаток №5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10.Установити на 2008 рік: 10.1.Норматив відрахувань частини прибутку до міського бюджету для підприємств, установ комунальної власності міста, за результатами фінансово-господарської діяльності 2007 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році в розмірі 10 відсотків обсягу чистого прибутку. Нараховані кошти залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів з віднесенням на збільшення статутного капіталу. 10.2. Для господарських товариств, співзасновником яких виступає Тернопільська міська рада, дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році в частині, що належить міській раді, залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів.

11.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради в процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету по загальному та спеціальному фондах бюджету – за погодженням із постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів

12.Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затверджених для бюджетних установ у кошторисах або у планах використання коштів.

13.Головним розпорядникам коштів та керівникам бюджетних установ забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

14.Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2008 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік у відділенні Державного казначейства в м. Тернополі, в межах виділених їм асигнувань. Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

15.Розпорядникам бюджетних коштів та керівникам бюджетних установ при перевищенні обсягів власних надходжень над видатками спрямовувати такі суми, в першу чергу, на погашення заборгованості із оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

- 50% коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50% на заходи , які необхідні на виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів, взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

16.Заборонено у 2008 році: - реструктуризацію заборгованості суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

17.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради : 17.1.Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 17.2.В процесі виконання міського бюджету, розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

18.Продовжити дію пунктів 1 - 4 рішення міської ради від 25.03.2004 р. № 4/10/98 “Про надання пільг за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам, які перебувають під опікою” (додається).

19.Додатки №№ 1-6 цього рішення є його невід'ємною частиною.

20.Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради від 27.12.2007 р. №2178 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2007 року № 5/6/2 "Про бюджет м. Тернополя на 2007 рік" (додається).

21.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів .

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2003 року № 4/9/71 „Про встановлення розмірів орендної плати за землю”

Керуючись Законами України „Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду землі”, „Про плату за землю”, Земельним кодексом України, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 11.12.2003 року № 4/9/71 „Про встановлення розмірів орендної плати за землю”:

1.1. В п. 2.1.1. - замість слів „10 відсотків” читати „12 відсотків”;

1.2. В п. 2.1.4. - замість слів „2,7 відсотки” читати „3 відсотки”;

1.3. В п. 2.1.5. - замість слів „2,025 відсотка” читати „3 відсотки”;

1.4. В п. 2.5. - замість слів „0,04 відсотки” читати „0,09 відсотка”;

1.5. В п. 2.7. - замість слів „0,03 відсотки” читати „0,09 відсотка”;

1.6. В п. 2.8. - замість слів „1 відсоток” читати „3 відсотки”;

1.7. В п. 2.9. - замість слів „1 відсоток” читати „3 відсотки”.

 

Протокольні доручення

Міська рада ВИРІШИЛА:

1. Секретарю ради Т.Б.Білану підготувати текст звернення щодо встановлення в місті пам’ятника Степану Бандері.

2.Голові тимчасової контрольної комісії щодо вирішення питань функціонування ринків міста А.І.Артимовичу та першому заступнику міського голови О.В.Лакомій: 2.1. Об’єднати зусилля з метою пришвидшення вирішення проблеми по ТОВ "Тернопільський міський ринок "ЛТД". 2.2. Представити на розгляд чергової сесії проект рішення щодо вирішення проблеми по ТОВ "Тернопільський міський ринок "ЛТД". 2.3. Підготувати звернення Тернопільської міської ради до адміністрації ТОВ "Тернопільський міський ринок "ЛТД" про припинення виселення підприємців, які здійснюють торгівлю на цьому ринку. 2.4. Підготувати звернення до правоохоронних та контролюючих органів про захист інтересів підприємців, які здійснюють торгівлю на ринку ТОВ "Тернопільський міський ринок "ЛТД". 2.5. Розробити методику укладання договорів оренди на Тернопільському міському центральному ринку.

3.Виділити в межах коштів, передбачених на код 120300 КТКВ "Книговидання", кошти в сумі 25 тис.грн на видання книги про Степана Бандеру. Члену видавничої ради І.Б.Білаху підготувати відповідні матеріали та внести пропозиції на розгляд видавничої ради.

 

завантажити Рішення міської ради