Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
24.01.07
08 вересня 2008;  автор: admin


Про бюджет міста Тернополя на 2007 рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом бюджет міста на 2007 рік, враховуючи зауваження та пропозиції постійних комісій міської ради, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2007 рік в сумі 287217,0 тис.грн., у тому числі за рахунок дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 25477,1 тис.грн., додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 1135,4 тис.грн. та субвенції з державного бюджету в сумі 82140,5 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити в сумі 261392,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету 25824,6 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 6211,0 тис.грн., згідно з додатком №1 (додається).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2007 рік в сумі 287092,0 тис.грн., в тому числі видатків загального фонду бюджету в сумі 261292,4 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 25799,6 тис.грн. за функціональною структурою бюджету та за головними розпорядниками коштів, згідно з додатками №№ 2,3 (додаються).

3.Затвердити на 2007 рік:

- обсяги повернення кредитів до міського бюджету в сумі 25,0 тис.грн, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 25,0 тис.грн.

- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 125,0 тис.грн., в тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 100,0 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду в сумі 25,0 тис.грн. згідно з додатком №4 (додається).

4.Установити на 2007 рік : 4.1.Розмір оборотної касової готівки міського бюджету в сумі 500,0 тис.грн. 4.2. Розмір резервного фонду міського бюджету в сумі 672,8 тис.грн. 4.3. Обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (субвенції з державного бюджету) в сумі 911,0 тис.грн.

5.Керуючись ст.71 та п.4 ст.23 Бюджетного кодексу України, затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності міста та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (коштів бюджету розвитку) в сумі 5300,0 тис.грн. згідно додатку №5 (додається) .

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2007 рік за економічною структурою видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110) ;

- нарахування на заробітну плату ( код 1120) ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 1132);

- забезпечення продуктами харчування ( код 1133) ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню ( код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

7.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 750,0 тис.грн.

- програма зміцнення охорони громадського порядку в місті Тернополі на 2007-2008 роки “Правопорядок” – 350,0 тис.грн;

- програма пожежної безпеки міста Тернополя на період до 2010 року – 200,0 тис.грн;

- програма сприяння розвитку молодіжного житлового кредитування в місті Тернополі на 2007-2010 роки – 100,0 тис.грн;

- програма розвитку малого підприємництва в місті Тернополі на 2006-2007 роки – 100,0 тис.грн.

8.Установити на 2007 рік: 8.1.Норматив відрахувань частини прибутку до міського бюджету для підприємств, установ комунальної власності міста, за результатами фінансово-господарської діяльності 2006 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році в розмірі 10 відсотків обсягу чистого прибутку. Нараховані кошти залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів з віднесенням на збільшення статутного капіталу. 8.2. Для господарських товариств, співзасновником яких виступає Тернопільська міська рада, дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році в частині, що належить міській раді, залишити в їх розпорядженні та направити на поповнення власних оборотних коштів.

9.Перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснювати за погодженням з комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів. В процесі виконання міського бюджету, за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів, фінансове управління міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

10.Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

11.Головним розпорядникам коштів та керівникам бюджетних установ забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи із обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

12.Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2007 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік у відділенні Державного казначейства в м. Тернополі, в межах виділених їм асигнувань. Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

13.Розпорядникам бюджетних коштів та керівникам бюджетних установ при перевищенні обсягів власних надходжень над видатками спрямовувати такі суми, в першу чергу, на погашення заборгованості із оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує :

- 50% коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень ;

- 50% на заходи , які необхідні на виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів, взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

14.Взяти до відома, що Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” заборонено: 14.1. Проводити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб’єктів господарювання за податками, зборами ( обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

15.Надати право управлінню фінансів та бюджету міської ради: 15.1.Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 15.2. Здійснювати готівкове обслуговування бюджетних коштів та розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків, визначених за погодженням постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів з наступним їх поновленням до кінця року.

16.Продовжити дію пунктів 1 - 4 рішення міської ради від 25.03.2004 р. № 4/10/98 “Про надання пільг за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам, які перебувають під опікою”.

17.Додатки №№ 1-5 цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів .

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.12.2003 року №4/9/71 „Про встановлення розмірів орендної плати за землю”

Керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду землі”, „Про плату за землю”, Земельним кодексом України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі, з питань архітектури, будівництва та розвитку міста, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 11.12.2003 року № 4/9/71 „Про встановлення розмірів орендної плати за землю”:

1.1. В п. 2.1.2. - замість слів „3 відсотки” читати „4,05 відсотка”;

1.2. В п. 2.1.3. - замість слів „2,5 відсотка” читати „3,375 відсотка”;

1.3. В п. 2.1.4. - замість слів „2 відсотка” читати „2,7 відсотки”;

1.4. В п. 2.1.5. - замість слів „1,5 відсотки” читати „2,025 відсотка”.

1.5. В п. 2.2. - замість слів „3 відсотки” читати „4,05 відсотка”.

1.6. В п. 2.3. - замість слів „5 відсотків” читати „6,75 відсотка”.

 

Про надання підприємствам, які здійснюють обслуговування житлового фонду, пільг по оплаті за землю

Розглянувши звернення підприємств, що обслуговують житловий фонд міста, приймаючи до уваги те, що плата за землю не включена в тарифи на послуги по утриманню житла і немає механізму визначення даного податку для кожного мешканця квартири, керуючись Законом України „Про плату за землю”, враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Звільнити у 2007 році підприємства, які задіяні в обслуговуванні житлового фонду м. Тернополя, від сплати за землю земельні ділянки під житловим фондом в частині надходжень, що належать міському бюджету (75 відсотків поступлень), згідно з додатком (додається).

2.Звернутись до Тернопільської обласної ради з клопотанням про надання пільги по земельному податку в долі платежу, який підлягає поступленню до обласного бюджету (25 відсотків).

3.Рішення набирає чинності з 01.01. 2007року.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

завантажити Рішення міської ради