Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
09.08.06
08 вересня 2008;  автор: admin


УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

п'яте скликання перша сесія

 

9 серпня 2006 р. № 5/1/2

Про створення лічильної комісії

Міська рада ВИРІШИЛА:

Створити лічильну комісію у складі депутатів А.Артимовича, В.Вернея, Б.Дригуша.

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

 

9 серпня 2006 р. № 5/1/3

Про регламент Тернопільської міської ради

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити регламент Тернопільської міської ради п"ятого скликання згідно з додатком (додається).

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 09 серпня 2006 року №_5/1/3

 

РЕГЛАМЕНТ

Тернопільської міської ради п’ятого скликання

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Порядок діяльності Тернопільської міської ради, її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, чинним законодавством та цим регламентом.

1.2.Регламент Тернопільської міської ради (далі - "регламент") має силу нормативного акту, що визначає порядок скликання і проведення сесій міської ради, формування її органів, визначає процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень, права й обов'язки депутатів, функції органів міської ради та її посадових осіб тощо.

1.3.Міська рада має право розглядати будь-яке питання, що належить до її відання.

1.4.Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

1.5.На вимогу міської ради та створених нею органів, керівники розташованих або зареєстрованих у м. Тернополі підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов`язані прибути на пленарне засідання ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

1.6. Міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими актами.

1.7.Робота міської ради ведеться українською мовою.

1.8.На будинку, в приміщенні, де працює міська рада та її виконавчий комітет, встановлено Державний Прапор України та герб міста.

 

Стаття 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1.Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою м.Тернополя;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

Стаття 3. ГЛАСНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

3.1.Засідання міської ради, її постійних і тимчасових комісій, депутатських фракцій та груп, робочих груп проводяться відкрито і гласно.

3.2.В окремих випадках, за рішенням сесії міської ради, її постійних комісій, депутатських фракцій та груп, робочих груп можуть проводитися їх закриті засідання. Відповідне рішення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, комісії, фракції чи групи відповідно.

3.3.Прийняті міською радою рішення підлягають оприлюдненню у встановленому законодавством порядку. Відповідальність за оприлюднення рішень покладається на секретаря ради.

3.4.На вимогою громадян у порядку, визначеному законодавством, їм повинні бути видані копії рішень міської ради, її органів і акти посадових осіб.

3.5.Представники ЗМІ акредитуються при міській раді відповідно до затвердженого Положення про акредитацію ЗМІ. Акредитованим представникам засобів масової інформації надаються матеріали, що поширюються серед депутатів, за винятком матеріалів, призначених для закритих засідань.

3.6.У разі порушення законодавства про інформацію або даного Регламенту представником ЗМІ він може бути позбавлений акредитації.

3.7.На пленарних засіданнях сесій міської ради, постійних чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів і органів місцевого самоврядування.

3.8.Представники трудових колективів, політичних партій, об'єднань громадян, фахівці, експерти, громадяни допускаються в зал засідань за попереднім записом при наявності вільних місць та умов, що забезпечують нормальне функціонування міської ради.

3.9.Заявки про бажання бути присутніми на засіданні подаються міському голові, секретарю ради, у випадках передбачених даним Регламентом, відповідним керівникам постійних і тимчасових контрольних комісій, робочих груп не пізніше ніж за 48 годин до початку пленарного засідання міської ради, комісії, робочої групи. З дозволу міського голови, секретаря міської ради, керівників постійних чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп у випадках, передбачених даним Регламентом, на відповідних засіданнях можуть бути присутні також зацікавлені особи, які не подали заявку в зазначений термін.

3.10.Контроль за допуском та присутністю зацікавлених осіб здійснює секретар ради та організаційний відділ.

 

Стаття 4. ФОРМИ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

4.1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань і засідань постійних комісій.

4.2.У разі потреби постійна комісія, депутатська фракція чи група за рішенням головуючого може провести своє термінове засідання в перерві пленарного засідання.

4.3.Погоджувальна рада голів постійних комісій, депутатських фракцій та груп за участю секретаря ради, під керівництвом міського голови, може скликатися за два дні до пленарних засідань міської ради.

 

Стаття 5. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

5.1.Сесія скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, згідно з визначеним на рік планом (крім випадків скликання позачергових сесій).

5.2.Повідомлення про скликання наступної сесії доводиться до відома депутатів на останньому пленарному засіданні сесії, але не пізніше, як за десять днів, а у виняткових випадках - за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

5.3.Сесія ради є правомочною, якщо на засіданні присутні більше половини депутатів від загального складу ради.

5.4.Реєстрація депутатів проводиться перед початком ранкового і вечірнього засідання сесії шляхом запису або поіменним голосуванням, в інших випадках – за необхідністю.

5.5.Сесія розпочинається і закінчується виконанням Державного гімну України.

5.6.Пленарні засідання сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством і даним Регламентом, - секретар міської ради чи депутат міської ради.

5.7.Відкриваючи сесію, головуючий оголошує результати реєстрації депутатів і наявність кворуму, повідомляє про склад запрошених і присутніх на сесії представників об’єднань громадян, засобів масової інформації, окремих громадян тощо.

5.8.Якщо на початку чи в ході пленарного засідання сесії міської ради буде встановлено, що в його роботі бере участь половина чи менше половини депутатів від загального складу ради, головуючий має право перенести його на інший час.

5.9.Пленарні засідання сесії міської ради проводяться, як правило, у такому порядку:

- ранкове засідання – від 10.00 до 13.00;

- обідня перерва – від 13.00 до 14.30;

- вечірнє засідання від 14.30 до 18.00 з перервою на 30 хв. о 16.00;

- з 17.30 до 18.год. розглядається питання „Різне”.

5.10.Рада може прийняти рішення про проведення роботи під час ранкового або вечірнього засідання в комісіях.

 

Стаття 6. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

6.1.Для підрахунку голосів на сесії створюється лічильна комісія з депутатів міської ради.

6.2.Для проведення таємного голосування кількісний та персональний склад лічильної комісії визначається сесією міської ради у кожному окремому випадку.

6.3.Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє депутатам форму бюлетеня для таємного голосування, його зміст і роз’яснює порядок проведення голосування.

 

Стаття 7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІСЬКОЮ РАДОЮ

7.1.Міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення та протокольні доручення.

7.2.Рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, крім інших випадків, передбачених чинним законодавством.

7.3.Пропозиція чи проект рішення не ставиться на голосування, якщо вони знімаються ініціатором, який їх вносив.

7.4.Обговорення питання може бути відновлено, якщо на цьому наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради.

7.5.Таємне голосування проводиться за рішенням сесії, якщо на такому голосуванні наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради. Для таємного голосування забезпечуються відповідні умови.

7.6.Прийняте рішення ради може переглядатися, якщо на цьому наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради.

7.7.За обґрунтованими мотивами міська рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного. У цьому випадку право присутності на пленарному засіданні мають тільки депутати міської ради. Щодо інших осіб, у т.ч. і фахівців, які дають пояснення, так само як і щодо часу їх присутності, міська рада більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів приймає окреме рішення. Використання аудіо-відео записуючої апаратури під час закритого слухання заборонено.

7.8.Рішення про поіменне голосування приймається, якщо за нього проголосувало на менше четвертої частини депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.

7.9 Рішення міської ради приймаються лише з питань, внесених до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради.

7.10.Обговорення питання припиняється за рішенням, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради.

7.11.Рада може приймати протокольні доручення. Протокольне доручення ради - це доручення дане радою на пленарному засіданні виконавчому комітету (членам виконавчого комітету), управлінням та відділам міської ради, постійним комісіям та депутатам міської ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям з питань, віднесених до їх повноважень. Протокольне доручення вважається прийнятим у випадку, якщо за нього проголосувала третина складу присутніх на засіданні депутатів ради.

7.12.У випадку внесення змін та доповнень до проекту рішення відповідальність за достовірність тексту рішення покладається на організаційний відділ, за візування – на профільний структурний підрозділ міської ради. Начальник організаційного відділу в семиденний термін передає рішення сесії на підпис міському голові. Після підписання міським головою, організаційний відділ присвоює рішенню номер.

 

Стаття 8. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. ТРИВАЛІСТЬ ВИСТУПІВ

8.1.На початку пленарного засідання сесії проводиться розгляд депутатських запитів та звернень, передбачених чинним законодавством. Такий розгляд триває до 45 хвилин.

8.2.Перед початком розгляду та голосування з кожного питання головуючий оголошує формулювання питання згідно з порядком денним, висновки і рекомендації постійних комісій міської ради та варіанти рішень. Після голосування головуючий оголошує його підсумки: кількість голосів поданих «за», «проти», «утримались», а також висновок «рішення прийнято» або рішення «не прийнято».

8.3.При розгляді кожного питання порядку денного тривалість виступів у дискусії обмежується відведеним для цього часом:

- Для доповіді і співдоповіді надається 20 хвилин;

- Для виступу від постійних комісій, депутатських фракцій - 10 хвилин;

- Для відповідей на питання до доповідача – 10 хвилин;

- Для виступу в дискусії – до 3 хвилин;

- Для довідки від мікрофона в залі чи за мотивами голосування - до 1 хвилини і не більше 2-х разів по питанню голосування;

- Для виступу в "Різному" - 3 хвилини;

8.4.Черговість виступів у дискусії визначається порядком надходження заявок до секретаря ради.

8.5.З одного й того ж обговорюваного питання порядку денного депутат може виступити не більше двох разів, не рахуючи виступу за мотивами голосування і для довідки.

8.6.Позачерговим правом виступу у дискусії користуються міський голова, секретар міської ради, голови депутатських фракцій та груп, голови постійних комісій, якщо вони не внесені в список для виступу.

8.7.Для заключного слова перед голосуванням доповідачу і співдоповідачу надається по 5 хвилин кожному чи одному з них 10 хвилин.

8.8.Перевищення тривалості виступів допускається тільки за згодою більшості депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні.

8.9.За рішенням, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради, надається право на виступ у дискусії й іншим особам, присутнім на засіданні. Час і тривалість їх виступу встановлюється сесією міської ради.

 

Стаття 9. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

9.1.Проекти рішень, документів і матеріали на розгляд ради можуть вноситися міським головою, виконавчим комітетом, депутатськими фракціями та групами, депутатськими комісіями, окремими депутатами відповідно до вимог чинного законодавства.

9.2.Проекти рішень із відповідними погодженнями, інші документи й матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються в організаційний відділ ради за десять днів у паперовому та електронному вигляді і доводяться до відома депутатів не пізніше, як за п’ять днів до відкриття сесії, крім випадку скликання позачергової сесії.

Персональну відповідальність за підготовку проектів документів, що виносяться на розгляд сесії несе секретар ради.

9.3.Документи, що вносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються в постійних комісіях. Документи, не розглянуті профільною постійною комісією, не завізовані юридичною службою на розгляд сесії не виносяться.

9.4.Проект рішення готує ініціатор розгляду питання у міській раді або, за розпорядженням міського голови чи за дорученням міської ради, відповідні виконавчі органи (відділи, управління) міської ради.

9.5.Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні міської ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проекту рішення, має право на співдоповідь.

9.6.Міський голова, постійні комісії міської ради, депутатські фракції і групи, депутат (депутати) мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд міської ради. Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні міської ради.

9.7.Проекту рішення має містити:

1)заголовок, в якому зазначаються найменування міської ради, порядковий номер скликання, порядковий номер сесії; назва питання, з якого приймається рішення;

2)преамбулу, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, пункту, підпункту, абзацу);

3)текст рішення, виклад якого починається після слів: "Тернопільська міська рада вирішила:";

4)додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) за підписом розробника проекту.

Проекти рішень, які подаються на розгляд ради, повинні містити у правому верхньому куті аркуша напис «Проект», ім’я автора-розробника даного проекту, дату розробки проекту, контактний телефон автора-розробника.

До проекту рішення додається пояснювальна записка та документи згідно з реєстром, підписаним розробником проекту.

9.8.Проекти рішень підписують їх ініціатори. У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом, проект рішення візується профільним заступником (ами) міського голови, юридичною службою ради та начальником організаційного відділу.

9.9.Альтернативні проекти рішень залежно від того, хто їх вносить, підписують міський голова і визначений ним розробник проекту, депутат (депутати), керівники депутатських груп і фракцій.

9.10.Юридичний відділ робить висновок про відповідність проектів рішень чинному законодавству України. Відповідні виконавчі органи ради (відділи, управління) надають аргументовану інформацію про можливість виконання рішень у разі їх прийняття, відповідність міському бюджетові, можливі наслідки тощо.

9.11.Всі документи ради і її виконавчих органів виконуються державною мовою, із неухильним дотриманням норм і правил українського правопису. У випадку виникнення суперечок або труднощів з приводу мови документів, в якості експертів залучаються фахівці-мовознавці.

 

Стаття 10. ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

10.1.Ведення протоколу пленарного засідання ради забезпечує секретар ради.

Представники організаційного відділу ради надають допомогу секретарю ради у веденні та оформленні протоколу засідання.

10.2.У протоколі вказуються:

- дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

- загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також кількість, прізвища і посади запрошених на засідання ради;

- порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

- прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади);

- прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання, доповідачам і співдоповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих "за", "проти" і таких, що "утрималися".

10.3.До протоколу засідання сесії додаються прийняті радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

10.4.Рішення міської ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.

10.5.Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим пленарного засідання.

10.6.За правильність та достовірність записів у протоколі засідання сесії відповідає головуючий на пленарному засіданні та секретар ради.

10.7.Відповідальність за своєчасність оформлення протоколу й інших матеріалів несе секретар ради.

10.8.Оригінали протоколів пленарних засідань, рішень ради, протоколи голосувань протягом встановленого терміну зберігаються в організаційному відділі міської ради, а потім здаються в архів на постійне зберігання. Ці документи надаються зацікавленим особам за їх письмовим зверненням.

10.9.Як допоміжний засіб фіксації виступів використовується звукозапис, копія якого передається в організаційний відділ.

 

Стаття 11. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

11.1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 5 років і здійснює свої повноваження на постійній основі.

11.2.Міський голова очолює міську раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях, підписує їх рішення і протоколи.

11.3.Міський голова:

1)організовує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" роботу міської ради;

2)підписує рішення міської ради;

3)вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

4)вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

5)вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради;

6)здійснює керівництво міською радою та її виконавчим комітетом;

7)скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради;

8)забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

9)представляє міську раду у відносинах з державними органами, іншими організаціями місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10)укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради.

11.4.Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

11.5.При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.

11.6.Рішення міської ради протягом 5-денного терміну з моменту їх прийняття можуть бути зупинені міським головою і внесені на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень до цих рішень.

11.7.Рада зобов'язана у 2-тижневий термін повторно розглянути зупинене міським головою рішення. Якщо міська рада на своєму пленарному засіданні відхилить зауваження міського голови і 2/3 від загального складу ради підтвердить початкове рішення, воно набирає чинності з цього моменту.

11.8.Міський голова своїм розпорядженням може зупинити дію рішення виконавчого комітету і внести його на розгляд міської ради.

11.9.Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами. За вимогою не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний відзвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у встановлений ними термін.

 

Стаття 12. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

12.1.Секретар міської ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів міської ради за поданням міського голови на термін повноважень ради і працює в раді на постійній основі.

12.2.Секретар міської ради:

1)скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом, повідомляє депутатам, доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради і про питання, що передбачається винести для розгляду на пленарному засіданні;

2)веде пленарне засідання міської ради, підписує його рішення у випадках, передбачених Законом;

3)організовує підготовку матеріалів з питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради;

4)забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5)за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє в організації виконання їх рекомендацій;

6)сприяє депутатам ради в здійсненні їх повноважень;

7)дає доручення постійним комісіям ради про спільний розгляд ними питань, що перебувають у віданні декількох постійних комісій ради;

8)веде реєстрацію депутатів, які бажають виступити під час розгляду питань порядку денного, реєструє листи і звернення, оголошує їх при розгляді питання порядку денного „Різне”.

9)за дорученням міського голови чи ради вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 

Стаття 13. КОМІСІЇ І РОБОЧІ ГРУПИ МІСЬКОЇ РАДИ

13.1.Постійні комісії є органами міської ради, персональний склад яких формується з числа депутатів.

13.2.Перелік і порядок роботи постійних комісій визначається Положенням про постійні комісії міської ради, затвердженим міською радою.

13.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Інші питання роботи комісій вирішуються нею самостійно.

13.4.Депутати (крім міського голови, секретаря ради) обов’язково входять до складу однієї із постійних комісій ради.

13.5.В Тернопільській міській раді діють постійні комісії, перелік яких визначається радою.

13.6.Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати, реорганізовувати утворені комісії, вносити зміни до їх складу.

13.7.Комісії виконують доручення ради, голови або секретаря ради, з наступним звітом, у визначений термін.

13.8.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

13.9.Організація засідань постійних комісій, діловодство та контроль за виконанням рішень постійних комісій покладається на організаційний відділ.

13.10.Протокол засідань комісії веде представник організаційного відділу і підписується головою і секретарем комісії.

13.11.Спільне засідання постійних комісій є правомірним при наявності кворуму в кожній комісії.

13.12.Тимчасові контрольні комісії є органами ради, що створюються для контролю за конкретно визначеним радою питанням.

13.13.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, про персональний склад і її голову приймається не менш ніж однією третиною депутатів від загального складу ради.

13.14.Засідання тимчасової контрольної комісії проводиться, як правило, закритим.

13.15.Звіти про роботу тимчасової контрольної комісії та пропозиції щодо вирішення поставлених завдань розглядаються радою.

13.16.Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту прийняття більшістю міської ради остаточного рішення за результатами її роботи.

13.17.Для розгляду конкретних питань розпорядженням міського голови можуть створюватися робочі групи. Висновки і пропозиції робочої групи у вигляді звіту надаються міському голові у встановлений ним термін.

 

Стаття 14. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

14.1.Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради. Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні сесії міської ради результатів виборів, визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання, за винятком випадків, коли повноваження депутата припиняються достроково у встановленому законодавством порядку.

14.2.Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

14.3.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі пленарних засідань міської ради, його постійних і інших комісій, робочих груп, до складу яких він обраний.

14.4. Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях міської ради, її постійних і інших комісіях, робочих груп, до складу яких він обраний. Депутат також має право брати участь у роботі всіх органів міської ради з правом дорадчого голосу.

14.5.Депутат має право звернутися з депутатським запитом до міського голови, секретаря міської ради, виконавчого комітету, начальників відділів, управлінь або інших виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, розташованих чи зареєстрованих на території міста, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до відання міської ради.

14.6.Депутатський запит може бути внесений депутатом чи групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній чи письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради в порядку, визначеному даним Регламентом, по ньому може проводитися обговорення і прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради направляє текст запиту відповідному органу чи посадовій особі, до яких він звернений.

14.7.Орган чи посадова особа, до яких звернений запит, зобов'язані у встановлений міською радою термін дати на нього письмову відповідь.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертини депутатів, присутніх на засіданні міської ради. Посадові особи, до яких звернуто запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

14.8.Депутат має право звертатися з депутатським запитанням для одержання інформації або роз'яснення по тій чи іншій проблемі. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сесії міської ради чи надана депутату в індивідуальному порядку суб'єктом, до якого вона звернена.

14.9.Депутат міської ради може звертатися в усі державні органи, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, із правом невідкладного прийому. Зазначені органи і посадові особи зобов'язані розглянути його звернення і дати відповідь у десятиденний строк, а в разі потреби додаткового вивчення чи перевірки - не пізніше ніж у місячний термін.

14.10.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, і одержувати з них виписки і копії.

 

Стаття 15. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ ТА ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

15.1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій та груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про її діяльність.

15.2.Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися в депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатська фракція не має права виступати від імені міської ради. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

15.3.Депутатська фракція чи депутатська група складається не менш як із п'яти депутатів міської ради.

15.4.Депутатська група реєструються міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

15.5.Особа, яка очолює депутатську фракцію або координує її діяльність, подає відповідні документи на ім'я міського голови. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.

15.6.Порядок вступу до депутатської фракції і депутатської групи та виходу з них визначається самими депутатськими фракціями та депутатськими групами.

15.7.Депутат міської ради, який бажає вийти зі складу депутатської фракції чи депутатської групи, подає особисто підписану заяву на ім'я міського голови. Інформація про вихід депутата зі складу депутатської фракції чи депутатської групи підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

15.8.Діяльність депутатських груп та депутатських фракцій припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого чисельність фракції або групи стає меншою, ніж встановлено пунктом 15.3. цього Регламенту;

2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

15.9. Депутатські фракції та депутатські групи мають право:

1)на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

2)попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає та затверджує міська рада;

3)на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

4)об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в міської раді чи опозиції.

5)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.

15.10.З метою узгодження позиції депутатів, на прохання уповноваженого представника фракції чи групи, головуючий оголошує позачергову перерву на 10 хвилин. Така перерва оголошується не більше одного разу з кожного питання.

15.11.Всі проекти рішень, які виносяться на порядок денний засідання виконавчого комітету ради, надаються для ознайомлення керівникам депутатських фракцій чи груп за три дні до їх розгляду.

 

Стаття 16. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА.

16.1.Особи, які присутні на пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, депутатських фракцій та груп зобов’язані не порушувати порядок в залі засідань.

16.2.Депутат зобов'язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії міськради міського голову, секретаря ради чи голову постійної комісії відповідно. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.

16.3.Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинен використовувати грубі й образливі для слухачів вислови. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має виключити мікрофон. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, що присутні на засіданні.

16.4.Головуючий повинен вести засідання безсторонньо, не коментуючи і не даючи оцінки виступам депутатів.

16.5.У ході пленарного засідання мобільні телефони всіх присутніх на сесії повинні бути вимкнені або встановлені у безшумний режим.

16.6.Для забезпечення депутатської діяльності створюється депутатський фонд, розмір якого встановлюється рішенням сесії і є однаковим для кожного депутата.

 

17. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

17.1Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, який є підзвітним і підконтрольним раді. Виконавчий комітет є юридичною особою. Компетенція виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншим чинним законодавством, рішеннями міської ради.

17.2.Сесія міської ради може переглянути рішення підзвітного їй виконавчого комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини депутатів від загального складу ради.

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, може бути скасоване за рішенням міської ради, прийнятим простою більшістю голосів.

 

Стаття 18. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО РЕГЛАМЕНТУ

18.1.Регламент міської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням ради.

18.2.Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду профільною депутатською комісією та юридичною службою ради і затверджуються на сесії міської ради.

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

9 серпня 2006 р. № 5/1/4

Про встановлення днів прийому депутатами виборців Відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, міська рада ВИРІШИЛА:

Встановити дні прийому депутатами міської ради виборців – вівторок та середа з 17.00 до 19.00 в приміщенні міської ради.

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

 

9 серпня 2006 р. № 5/1/5

Про постійні комісії міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

Утворити постійні комісії міської ради згідно з додатком (додається).

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 09 серпня 2006року

№_ 5/1/5

 

ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

1.Постійна комісія міської ради з питань планування, бюджету та фінансів

2.Постійна комісія міської ради з питань контролю за використанням комунального майна

3.Постійна комісія міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту

4.Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та надзвичайних ситуацій

5.Постійна комісія міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження

6.Постійна комісія міської ради з питань економіки, зовнішніх зв’язків та залучення інвестицій

7.Постійна комісія міської ради з питань розвитку малого та середнього бізнесу, захисту прав споживачів

8.Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та сім’ї, соціального захисту населення

9.Постійна комісія міської ради з питань дотримання законодавства та взаємодії з правоохоронними органами

10.Постійна комісія міської ради з питань архітектури, будівництва та розвитку міста

11.Постійна комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі

12.Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

 

9 серпня 2006 р. № 5/1/6

Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про постійні комісії міської ради згідно з додатком (додається).

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 09 серпня 2006року №_ 5/1/6_____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Тернопільської міської ради

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

До складу постійної комісії не можуть входити міський голова, секретар ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Документи комісій друкуються організаційним відділом міської ради і підписуються в одноденний термін.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради, заступників міського голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Постійні комісії вивчають за дорученням міського голови, за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів місцевого самоврядування і подають за результатами перевірки рекомендації щодо покращення їх функціонування.

Постійні комісії здійснюють у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії розглядають попередньо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії розробляють проекти рішень ради, готують висновки з питань, делегованих комісії, виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

Попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також про здійснення виконавчим комітетом делегованих йому радою повноважень.

Бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень , затвердження,.

Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки по проектах цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, внесених змінах до них, по звітах про виконання та відповідних програм, здійснює контроль за їх виконанням.

Готує рекомендації по виявленню резервів і додаткових доходів до бюджету.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо утворення позабюджетних, цільових, резервних і валютних фондів, запровадження місцевих податків і зборів, залучення фінансово-кредитних ресурсів згідно з чинним законодавством.

Контролює процес міжбюджетних взаємовідносин на користь міської ради.

Розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок і об′єктів комунальної власності.

Один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств і організацій , в яких міська рада є співзасновником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції.

Бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації міських соціально-економічних та культурних програм.

Розглядає та погоджує питання надання пільг, які спричиняють втрати місцевого бюджету.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Контролює процес приватизації, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків.

Попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень площею понад 200 кв.м.

Розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності.

Проводить контроль за використанням коштів від продажу об’єктів приватизації та від здачі майна в оренду.

Розглядає пропозиції та подає висновки з питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, що перебувають в управлінні ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку.

Вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, періодично проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.

Вносить на обговорення питання розвитку та ефективного використання комунальної власності, спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності.

Один раз на рік заслуховує звіти про діяльність підприємств і організацій , в яких міська рада є співзасновником, на підставі звітів готує рекомендації і пропозиції.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ

ГГотує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності.

Готує за дорученням ради або міського голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, заслуховування радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради.

Бере участь у створенні органів самоорганізації населення, сприяє їм у здійсненні їх повноважень.

Розглядає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до регламенту міської ради, приймає по них висновки.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток житлово-комунального господарства.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань житлово-комунального господарства.

Перевіряє в межах своїх повноважень роботу підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства, розташованих на території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

Заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання рішень ради з питань житлово-комунального господарства, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

Бере участь у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.

Контролює виконання Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Тернополі, Програми реформування житлово-комунального господарства м.Тернополя на 2005-2006роки та на період до 2010року, Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, Програми забезпечення населення і особового складу територіальних невоєнізованих формувань цивільної оборони м. Тернополя засобами радіаційного та хімічного захисту на 2006-2015 роки.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, транспорту і зв’язку в місті.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань розвитку промисловості, транспорту і зв’язку.

Перевіряє в межах своїх повноважень роботу підприємств, установ і організацій промисловості, транспорту і зв’язку, розташованих на території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

Заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання рішень ради, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні міської ради.

Готує рекомендації щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об’єктів промисловості, транспорту і зв’язку, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території міста.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ЗОВНІШНІХ ЗВ”ЯЗКІВ, ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Бере участь у підготовці питань про економічний розвиток міста та залучення інвестицій.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень з питань поліпшення роботи та економічного стану підприємств всіх форм власності, подає пропозиції за результатами перевірок на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить їх на розгляд ради.

Заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання рішень ради з питань економічного розвитку, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні міської ради.

Контролює виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Бере участь у підготовці питань про економічний розвиток міста та розвиток малого та середнього бізнесу, захисту прав споживачів.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень з питань поліпшення роботи та економічного стану підприємств всіх форм власності, закладів торгівлі та побутового обслуговування населення, подає пропозиції за результатами перевірок на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить їх на розгляд ради.

Заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання рішень ради з питань малого та середнього бізнесу, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні міської ради.

Розглядає і погоджує питання надання пільг підприємствам малого та середнього бізнесу.

Контролює виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА ТА СІМ’Ї, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров’я, материнства, дитинства та сім’ї, проблем соціального захисту населення.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони здоров’я, дитинства та сім’ї, соціального захисту населення, готує і подає висновки з цих питань.

Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі закладів охорони здоров’я та фармації усіх форм власності, розглядає програму зайнятості населення та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією їх виконання.

Попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на охорону материнства, дитинства та сім’ї, поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, реабілітованих жертв політичних репресій, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.

Контролює вирішення питань про надання пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Перевіряє в межах своїх повноважень роботу підприємств, установ і організацій охорони здоров’я та соціального захисту населення, розташованих на території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

Заслуховує звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання рішень ради, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні міської ради.

Контролює виконання міської міжгалузевої комплексної програми "Здоров`я нації" на 2002–2011роки, Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в м.Тернополі на 2004-2008роки, програми зайнятості населення м.Тернополя на 2006-2007 роки, Програми протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії на 2003-2010 роки.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Бере участь у розробці і здійсненні заходів по дотриманню законодавства, охороні громадського порядку, прав громадян.

Бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності.

Бере участь по роз’ясненню населенню прав, свобод та обов’язків громадянина, закріплених Конституцією України, чинним законодавством.

Вивчає за дорученням міського голови за власною ініцативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів місцевого самоврядування і подає за результатами перевірки рекомендації щодо покращення їх функціонування.

Бере участь у підготовці рішень щодо делегування виконавчому комітету окремих повноважень міської ради.

Контролює виконання

За дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність правоохоронних органів на території міста, їх посадових осіб, вносить пропозиції на розгляд міської ради щодо вдосконалення їх роботи.

Контролює виконання Програми зміцнення охорони громадського порядку в місті на 2006-2007 роки "Правопорядок", міської програми правової освіти населення міста Тернополя.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ МІСТА

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток архітектури, будівництва в місті.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань охорони архітектури, будівництва та розвитку міста, готує і подає висновки з цих питань.

Попередньо розглядає проекти рішень ради з питань надання земельних ділянок під будівництво, скасування попередніх рішень ради та рішень виконавчого комітету з питань будівництва чи надання земельних ділянок, погоджує проекти рішень щодо підготовки матеріалів попереднього погодження місця розміщення об’єктів.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування та забудови міста.

Перевіряє в межах своїх повноважень роботу посадових осіб, відділів та управлінь виконавчого комітету, відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

Бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування.

Вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради про виконання рішень ради, а також про здійснення виконавчим комітетом міської ради делегованих йому радою повноважень.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

Бере участь у підготовці питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі в місті.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань регулювання земельних відносин, природокористування, охорони довкілля, приватизації та оренди землі.

Погоджує проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору.

Розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях земельного законодавства.

Попередньо розглядає проекти рішень ради з питань скасування попередніх рішень ради з питань будівництва чи надання земельних ділянок та проекти рішень виконавчого комітету.

Розглядає пропозиції щодо створення екологічно чистого середовища і поліпшення природних ландшафтів на території міста, здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, спільно з іншими комісіями готує пропозиції щодо екологічних вимог проектів забудови міста.

Розглядає пропозиції щодо вдосконалення охорони навколишнього середовища міста.

Розглядає проекти рішень міської ради про міський фонд охорони навколишнього середовища та Положення про нього, приймає участь, в разі необхідності, у проведенні екологічної експертизи.

Контролює виконання Програми збереження довкілля та повноцінного життєвого середовища в м. Тернополі на 2006 – 2010 роки.

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету міста, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних управлінь, установ і організацій, а в необхідних випадках на розгляд ради.

Розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти та культури.

Здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

Готує рекомендації роботи засобів масової інформації.

Перевіряє в межах своїх повноважень діяльність зареєстрованих відповідно до законодавства і розташованих на території міста закладів освіти, науки, культури, незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів.

Контролює виконання міської програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, міської програми «Вчитель», міської програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 рр., програми комп’ютеризації та інформатизації закладів і установ освіти м. Тернополя на 2003-2006 роки, комплексної програми “Молодь” на 2006-2008 роки, Міської програми запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, міської програми «Прийомна сім’я», Міської програми національного виховання дітей та учнівської молоді, комплексної програми сприяння розвитку молодіжного житлового кредитування в м. Тернополі на 2003-2006 роки.

 

Міський голова                                                                                  Р.Заставний


завантажити Рішення міської ради