Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
23,27,31.01.14
23 січня 2014;  автор: admin

№6/44/1

Про Програму економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2014 рік

З метою ефективного вирішення проблем соціально-економічного розвитку та поліпшення якості життя мешканців міста, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 31.08.2011р. №907 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки”, врахувавши рішення постійної комісії міської ради з питань економіки, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2014рік (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання завдань, визначених Програмою економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2014 рік.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів.

 

№6/44/2

Про бюджет міста Тернополя на 2014 рік

Внесено зміни відповідно до рішень міської ради від 25.04.2014р. №6/47/6, від 12.06.2014р. №6/48/5, від 20.08.2014 р. №6/50/4, від 28.10.2014 р. №6/52/4, від 28.11.2014р. №6/53/4, від 18.12.2014 р. №6/54/4, в додаток 1 в частині назв об'єктів внесено зміни відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2014 р. №1328

Розглянувши подання виконавчого комітету міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів та відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тернопільська міська рада ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 928932,0 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 822444,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 106487,6 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 61263,6 тис.грн ( додаток № 1 ).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 928832,0 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 822134,4 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету 106697,6 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів ( додаток № 2 ) та головними розпорядниками коштів ( додаток № 3 ).

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200,0 тис.грн.

4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів ( додаток № 4 ) на 2014 рік :

- інші субвенції місцевим бюджетам у сумі 20,0 тис.грн;

- субвенції на утримання об´єктів спільного користування у сумі 2851,6 тис.грн.

5.Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 70,0 тис.грн та надання кредитів з міського бюджету у сумі 170,0 тис.грн в 2014 році (додаток № 5).

6.Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 210,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).

7.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 210,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) ( додаток № 6).

8.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 7).

9.Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 700,0 тис.грн.

10.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев"язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 92015,2 тис.грн. ( додаток № 8 ).

12.Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого бюджетними установами у кошторисах.

Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.Установити, що з 01.01.2014 року комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території міста і належать до спільної власності територіальної громади міста, та їх об’єднання, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами та їх об”єднаннями, що належать до комунальної власності міста відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 26.04.2013 року № 6/31/6.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) вказані підприємства подають до фінансового управління Тернопільської міської ради.

14.Надати право фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів.

15.Надати право виконавчому комітету протягом 2014 року здійснювати перерозподіл затверджених обсягів трансфертів з державного бюджету міському бюджету в межах одного виду та розподіл збільшених або зменшених їх обсягів за погодженням з постійною комісією Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів, з наступним затвердженням міською радою.

16.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

17.Відповідно до ст.16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового органу в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

18.Установити граничний розмір боргу міського бюджету станом на 31.12.2014 року в сумі 150000,0 тис.грн.

19.Уповноважити керівника фінансового управління міської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань. Установити граничний обсяг надання гарантій на 2014 рік в сумі 150000,0 тис.грн.

20.Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів.

 

№6/44/3 В.Й.Бесага

Про перейменування майдану м. Тернополя

Враховуючи трагічні події, які сталися на вул. Грушевського в м. Києві 21.01.2014 р. -22.01.2014 р., численні факти побиття мирних громадян, а також криваві події, які призвели до людських жертв, міська рада ВИРІШИЛА:

Перейменувати Майдан Мистецтв на Площу Героїв Євромайдану.

 

№6/44/4 С.В.Надал

Про звернення Тернопільської міської ради щодо «Законів 16 січня»

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення Тернопільської міської ради щодо «Законів 16 січня» (текст звернення додається).

2.Направити звернення до Президента України, міських рад обласних центрів України, голови Тернопільської обласної ради В.П.Хомінця, рад усіх рівнів Тернопільщини.

 

6/44/5 С.В.Надал

Протокольні доручення

Міська рада ВИРІШИЛА:

Доручити начальнику управління освіти і науки О.П.Похиляк надати пропозиції щодо створення Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2» та забезпечення необхідного фінансування даного закладу.

 

6/44/6 С.В.Надал

Про визнання Народної Ради України як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України

Керуючись статтею 5 розділу І та розділом ХІ Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення влади, в зв’язку з узурпацією влади Президентом України та Верховною Радою України через прийняття 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частині третій статті 22 Конституції України, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Визнати Народну Раду України органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, повноваження на створення якого надані рішенням Всенародних зборів громадян, які відбулися 19 січня 2014 року на Майдані Незалежності у місті Києві.

2.Звернутися до Ради Європи та ОБСЄ з проханням допомогти Українському народові зберегти демократичний устрій і не допустити остаточного встановлення в Україні диктатури та узурпації влади Президентом України.

3.Встановити, що на території м. Тернополя не можуть проводитися заходи за участю особового складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів, зброї та військової техніки спрямовані на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

 

6/44/7 І.В.Турський

Про заборону діяльності Партії регіонів та Комуністичної партії України в м. Тернополі

Відповідно до статей 2, 3, 4, 21 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи вкрай напружену суспільно-політичну ситуацію в Україні, яка безпосередньо зачіпає інтереси територіальної громади міста Тернополя, як однієї з складових народовладдя в державі, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Схвалити звернення міської ради до членів Тернопільської міської організації Партії регіонів та прислужників діючого режиму (додається).

2.Заборонити на території м. Тернополя діяльність і використання символіки Партії регіонів та Комуністичної партії України як таких, що суперечать національним інтересам та порушують права і свободи громадян України. Звернутися до головного управління юстиції в області з пропозицією зняти з реєстрації міську організацію Партії регіонів та Комуністичної партії України.

3.Текст звернення опублікувати в газеті “Тернопіль вечірній”.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

 

6/44/8 Б.Й.Попадин

Про відкликання депутата міської ради

Керуючись п.5 ст.20, п.п. 1, 2 ст.37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 9.8 Регламенту Тернопільської міської ради шостого скликання, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Звернутися до виборців з пропозицією про відкликання депутата міської ради Гоча Петра Володимировича у встановленому законом порядку.

2.Направити дане рішення до територіальної виборчої комісії.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

 

6/44/9 В.О.Остапчук

Про вдосконалення системи оплати праці

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», рішенням міської ради від 04.12.2010р. № 6/1/17 «Про виконавчі органи та структуру міської ради», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Встановити з 01 січня 2014р. за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівним працівникам міської ради та спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - надбавку в розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

 

6/44/10 І.В.Турський

Про план роботи Тернопільської міської ради на 2014 рік

До рішення внесено зміни від відповідно до рішення міської ради від 12.06.2014 р. №6/48/193, від 28.10.2014р. №6/52/204

Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки профільних постійних комісій міської ради, міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити план роботи міської ради на 2014 рік, згідно з додатком (додається).

 

6/44/11 О.О.Марушій

Про виконання міської Програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2010 – 2013р.р.

Заслухавши інформацію начальника служби у справах неповнолітніх та дітей про виконання міської Програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2010 – 2013р.р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім’ї, материнства та дитинства, міська рада ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника служби у справах неповнолітніх та дітей про виконання міської Програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, на 2010 – 2013р.р. взяти до відома (додається).

 

6/44/12 В.Й.Бесага, В.Л.Кібляр, В.Й.Лило

Про затвердження плану зонування території міста Тернополя

Розглянувши містобудівну документацію «План зонування території міста Тернополя», розроблену Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя, керуючись Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити містобудівну документацію «План зонування території міста Тернополя» (додається).

2.Рішення міської ради від 14.02.2006 р. №4/18/50 «Про затвердження правил використання та забудови м. Тернополя» вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/13 В.Й.Бесага

Про затвердження плану червоних ліній житлових вулиць м. Тернополя (25 вулиць)

Розглянувши містобудівну документацію «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернополя (25 вулиць)», розроблену ТК ТВП «Тернопільархпроект», керуючись Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити містобудівну документацію «План червоних ліній житлових вулиць м. Тернополя (25 вулиць)» (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/14 М.Т.Чашка

Про внесення змін та доповнень до Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»

Рішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 16.06.2016 р. №7/9/161

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України №505 від 15.08.2013р. «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення в додаток до рішення міської ради від 05.01.2011р. №6/4/4 «Про створення комунального закладу "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та викласти Положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» в новій редакції, згідно з додатком (додається).

2.Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 15.11.2011р. №6/15/13 «Про внесення змін до Положення про комунальний заклад « Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів» та від 08.04.2011р. №6/7/11 Про внесення змін до положення про комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства.

 

6/44/15 О.І.Смик

Про затвердження переліку закладів культури базової мережі Тернопільської міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 22 Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 984 «Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури», враховуючи лист департаменту культури, релігій та національностей від 15.11.2013р. № 01-846/02, висновок постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян у сфері культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити перелік закладів культури базової мережі Тернопільської міської ради згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури.

 

6/44/16 М.Ф.Лесів

Про затвердження Статуту комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» в новій редакції

До рішення внесено зміни відповідно до рішень міської ради від 22.12.2015 р. №7/3/177, від 03.03.2016 р. №7/6/15, від 24.02.2017р. №7/14/50,в додаток до рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 28.08.2017р. №7/16/5

Розглянувши клопотання комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» та затвердити його в новій редакції, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/44/17 В.В.Мединський

Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності

ПП. 2,3,4 додатку 1 до рішення втратили чинність відповідно до рішення міської ради від 18.07.2014р. №6/49/8

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Вважати такими, що втратили чинність п. 24, 25, 26, 27 додатку 1 до рішення міської ради від 16.02.2012 р. № 6/19/25 «Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності».

2.Надати юридичним особам в безоплатне користування нежитлові приміщення комунальної власності терміном по 31.12.2014 р., згідно з додатком 1 (додається).

3.Продовжити юридичним особам термін дії договорів позички (безоплатного користування) нежитловими приміщеннями терміном по 31.12.2014 р., згідно з додатком 2 (додається).

4.Комунальному підприємству «Земельно-кадастрове бюро» в 10-денний термін з моменту прийняття рішення виготовити довідку про грошову оцінку земельної ділянки та довідку розрахунку місячного розміру плати за землю юридичним особам, вказаним в п. 2 даного рішення, а користувачам провести оплату за їх виготовлення згідно виставлених рахунків.

5.Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна укласти договори позички (безоплатного користування) з юридичними особами, вказаними в п. 2,3 даного рішення.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.

 

6/44/18 В.В.Мединський

Про приватизацію об’єктів комунальної власності

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 25.04.2014р. №6/47/15, від 27.01.2015р. №6/55/20

Керуючись ст. 7 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Вважати такими, що втратили чинність пункти 51, 186 додатку 1 до рішення міської ради від 24.02.2011 року №6/6/24 "Про приватизацію об'єктів комунальної власності".

2.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, згідно з додатком 1 (додається).

3.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом викупу орендарем, згідно з додатком 2 (додається).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.

 

6/44/19 О.П.Похиляк

Про продовження терміну дії договорів позички суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів у навчальних закладах м. Тернополя

З метою належної організації харчування в навчальних закладах м. Тернополя, зберігання продуктів харчування, враховуючи висновок постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продовжити термін дії договорів позички (безоплатного користування) приміщеннями харчоблоків їдалень навчальних закладів суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють організацію харчування учнів терміном з 01.01.2014 року до 31.03.2014 року, згідно з додатком (додається).

2.Керівникам навчальних закладів укласти договори позички на вказані в п.1 приміщення.

3.Зобов’язати зазначених у додатку суб’єктів підприємницької діяльності укласти договори з відповідними підприємствами про оплату комунальних послуг та участь у витратах по вивозу твердих відходів, ремонту загальнобудинкових інженерних мереж, освітлення прибудинкової території, а також виготовити довідку про плату за користування земельною ділянкою, яка визначена для обслуговування приміщень.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/44/20

Протокольні доручення

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Доручити начальнику управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Лесіву М.Ф. спільно з громадською радою з питань екології та ЖКГ Тернопільської міської ради до 05.02.2014р. провести нараду щодо наявних зелених насаджень в м. Тернополі та надати пропозиції щодо їх збільшення та раціонального використання.

Контроль за виконанням даного доручення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковського В.В.

2.Начальнику управління правового забезпечення Печілю О.В. вивчити питання щодо можливості скасування містобудівних умов та обмежень стосовно забудови колишнього стадіону за адресою проспект Злуки та підготувати відповідний проект рішення виконавчого комітету.

3.Доручити начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру Бесазі В.Й. спільно з начальником відділу земельних ресурсів Кібляром В.Л., постійною комісією міської ради з питань містобудування та  громадською радою з питань стратегічного розвитку та містобудування провести засідання щодо можливості внесення змін до Плану зонування території міста Тернополя в частині будівництва за адресами проспект Злуки (колишній стадіон), вул. Слівенська, вул. Гетьмана П.Орлика та у випадку потреби надати пропозиції  щодо внесення змін до рішення міської ради.

Контроль за виконанням даного доручення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Камінського В.В.

 

6/44/21 О.П.Похиляк

Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та рішення постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування нежитлове приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 7а, загальною площею 281,0кв.м Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти, терміном до 31.12.2014р.

2.Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти укласти договори з відповідними підприємствами про оплату комунальних послуг та участь у витратах по вивозу твердих відходів, ремонту загальнобудинкових інженерних мереж, освітлення прибудинкової території, а також виготовити довідку про плату за користування земельною ділянкою, яка визначена для обслуговування приміщень.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/44/22 О.П.Похиляк

Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній організації УТОГ

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення голови Тернопільської обласної організації УТОГ та рішення постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування нежитлове приміщення Галицького коледжу ім. В.Чорновола, за адресою: вул. Б.Лепкого, 12, загальною площею 143,3 кв. м Тернопільській обласній організації УТОГ, терміном до 31.12.2015 року.

2.Тернопільській обласній організації укласти договори з відповідними підприємствами про оплату комунальних послуг та участь у витратах по вивозу твердих відходів, ремонту загально будинкових інженерних мереж, освітлення прибудинкової території, а також виготовити довідку про плату за користування земельною ділянкою, яка визначена для обслуговування приміщень.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/44/23 М.М.Круть

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2012р. № 6/25/14

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/38

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», рішеннями міської ради від 26.04.2013р. № 6/31/31 «Про затвердження комплексної міської програми «Здоров'я тернополян» на 2013–2015 р.р.», від 26.04.2013 р. №6/31/17 «Про затвердження Плану стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 року», беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 18.07.2012р. № 1153 «Про затвердження заходів щодо розвитку клубів за місцем проживання (міська комплексна програма «Сім’я» на 2012 – 2015 роки)», з метою створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності через розгалужену інфраструктуру фізкультурно-оздоровчих клубів, секцій, гуртків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, формування у населення понять щодо ведення здорового способу життя та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури та спорту, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Змінити назву Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання на Комунальна організація «Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення».

2.Внести зміни та доповнення до додатку до рішення міської ради від 05.10.2012р. № 6/25/14 «Положення про Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання» та викласти його у новій редакції, згідно з додатком (додається).

3.Рішення міської ради від 21.08.2008р. № 5/20/87 «Про затвердження Положення про Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» вважати таким, що втратило чинність.

4.Доручити управлінню у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту визначити відповідальну особу для реєстрації змін до установчих документів Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури та спорту.

 

6/44/24 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0338га за адресою вул. ___________ гр.Косминій Р.Л.

Розглянувши звернення гр.Косминої Руслани Любомирівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Косминій Руслані Любомирівні (ід.номер ___________ ) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0338га з передачею у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

2.Зобов’язати гр.Космину Руслану Любомирівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/25 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Чернівецька у власність шляхом продажу через аукціон

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,60га під будівництво торгово-офісних приміщень за адресою вул. Чернівецька у власність за рахунок земель, не наданих у користування та не переданих у власність шляхом продажу через аукціон.

 

6/44/26 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0048га за адресою вул. Об’їзна ФО-П Пенову С.В.

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Пенова Сергія Вікторовича, керуючись ст.12,122,123,124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Пенову Сергію Вікторовичу (ід.номер ___________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0048га в оренду терміном на два роки, для обслуговування павільйону по обслуговуванню автомобілів за адресою вул. Об’їзна.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Пенова Сергія Вікторовича в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/44/27 В.Л.Кібляр

Про внесення змін в рішення міської ради від 16.08. 2013р. № 6/36/54 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,045 га для будівництва житлового будинку за адресою вул. Довженка гр.Йордан З.І.»

Розглянувши звернення гр.Йордана Зеновія Івановича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення міської ради від 16.08.2013р. № 6/36/54 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,045 га для будівництва житлового будинку за адресою вул. Довженка Йордан З.І.» і після слів: «площею до 0,045га» читати «за рахунок земель, не наданих в користування та не переданих у власність, з них відведених під будівництво, будівництво на яких не розпочато» і далі по тексту.

 

6/44/28 В.Л.Кібляр

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2013р. №6/39/42

Керуючись ст.12, 40, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в пункт 2 рішення міської ради від 29.11.2013р. №6/39/42 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0219га за адресою вул. Підгірна,34 гр.Крижанівській С.Є. та передачі земельної ділянки у власність» та замість цифр «2392» читати «4156».

 

6/44/29 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0517га за адресою вул. Гайова,_____ гр.Вілінській М.Р.

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 12.06.2014р. №6/48/103

Розглянувши звернення гр.Вілінської Марії Романівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Пункт 29 додатку до рішення міської ради від 29.05.2008р. №5/17/62 „Про передачу в приватну власність та надання в оренду земельних ділянок громадянам” – вважати таким, що втратив чинність.

2.Дати дозвіл гр.Вілінській Марії Романівні (ід.номер _______) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0517га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. Гайова,___.

3.Зобов’язати гр.Вілінську Марію Романівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.2 даного рішення.

 

6/44/30 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0969га за адресою вул. Федьковича, __Дитячо-юнацькому пластовому центру

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 18.07.2014р. №6/49/36

Розглянувши звернення дитячо-юнацького пластового центру, керуючись ст. 12, 92, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл Дитячо-юнацькому пластовому центру (ід. код __) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування площею до 0,0969га для обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. Федьковича, __.

2.Зобов’язати Дитячо-юнацький пластовий центр в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/31 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Чернівецька у власність шляхом продажу через аукціон

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,16га під будівництво гаражів за адресою вул. Чернівецька у власність за рахунок земель, не наданих у користування та не переданих у власність шляхом продажу через аукціон.

 

6/44/32 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0013га за адресою вул. ___________ гр.Лазарчуку В.Д.

Розглянувши звернення гр.Лазарчука Василя Дмитровича, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Лазарчуку Василю Дмитровичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0013га для обслуговування гаража за адресою вул. ___________.

2.Надати гр.Лазарчуку Василю Дмитровичу (ід.номер ___________) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:02:016:0037) площею 0,0013га для обслуговування гаража за адресою вул. ___________.

3.Зобов’язати гр.Лазарчука Василя Дмитровича в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/44/33 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га за адресою вул. ___________ гр.Типило О.В.

Розглянувши звернення гр.Типило Олександри Василівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. ___________ гр.Типило Олександрі Василівні.

2.Передати гр.Типило Олександрі Василівні (ід.номер ___________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:08:015:0068) площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. ___________.

3.Зобов’язати гр.Типило Олександру Василівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/34 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га за адресою вул. ___________ гр.Слободяну В.В.

Розглянувши звернення гр.Слободяна Віталія Володимировича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. ___________ гр.Слободяну Віталію Володимировичу.

2.Передати гр.Слободяну Віталію Володимировичу (ід.номер ___________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:08:015:0067) площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. ___________.

3.Зобов’язати гр.Слободяна Віталія Володимировича:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/35 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га за адресою вул. ___________ гр.Стуковій Л.А.

Розглянувши звернення гр.Стукової Любові Анатоліївни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. ___________ гр.Стуковій Любові Анатоліївні.

2.Передати гр.Стуковій Любові Анатоліївні (ід.номер ___________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:08:015:0066) площею 0,0100га для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. ___________.

3.Зобов’язати гр.Стукову Любов Анатоліївну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/36 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0846га за адресою вул. ___________ гр.Горчинській О.Е., Грішину Е.О. та передачі земельної ділянки у спільну сумісну власність

Розглянувши звернення гр.Горчинської Олени Едуардівни, Грішина Едуарда Олександровича, керуючись ст.12,40,79-1,89,107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Горчинській Олені Едуардівні, Грішину Едуарду Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0846га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

2.Передати гр.Горчинській Олені Едуардівні (ід.номер ___________), Грішину Едуарду Олександровичу (ід.номер ___________) безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:12:007:0033) площею 0,0846га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

3.Зобов’язати гр.Горчинську Олену Едуардівну, Грішина Едуарда Олександровича:

3.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/37 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га за адресою вул. ___________ гр.Бойко О.С.

Розглянувши звернення гр.Бойко Оксани Степанівни, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Бойко Оксані Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

2.Передати гр.Бойко Оксані Степанівні (ід.номер ___________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:15:004:0122) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

3.Зобов’язати гр.Бойко Оксану Степанівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/38 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0021га за адресою вул. ___________ гр.Пильненькій В.Д.

Розглянувши звернення гр.Пильненької Валентини Дмитрівни, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Пильненькій Валентині Дмитрівні (ід.номер ___________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0021га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування гаража №2 за адресою вул. ___________.

2.Зобов’язати гр.Пильненьку Валентину Дмитрівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/39 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1930га за адресою вул. Микулинецька, 40б ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» (ід.код ___________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на п’ять років площею 0,1930га для обслуговування автозаправної станції за адресою вул. Микулинецька, 40б.

2.Зобов’язати публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/40 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1264га за адресою вул. Живова, 15 ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» (ід.код ___________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на п’ять років площею 0,1264га для обслуговування автозаправної станції за адресою вул. Живова,15.

2.Зобов’язати публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/41 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1900га за адресою вул. 15 Квітня, 1а ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» (ід.код ___________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на п’ять років площею 0,1900га для обслуговування автозаправної станції за адресою вул. 15 Квітня,1а.

2.Зобов’язати публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/42 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,028609га за адресою вул.Текстильна, 26 управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 28.10.2014 р. №6/52/115

Розглянувши звернення управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради, керуючись ст.12, 92,123 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (ід.код ______) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування площею 0,028609га за адресою вул. Текстильна, 26 для обслуговування нежитлової будівлі диспетчерського павільйону за адресою вул.Текстильна, 26, за рахунок земель комунального підприємства «Тернопільелектротранс.

2.Зобов’язати управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/43

В.Л.Кібляр

Про затвердження річного земельного звіту про наявність земель та розподілу їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях станом на 01.01.2014р.

Розглянувши звернення головного управління Держземагентства у Тернопільській області та річний земельний звіт про наявність земель та розподілу їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях станом на 01.01.2014р., керуючись ст.12,193-195,203,204 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити річний земельний звіт про наявність земель та розподілу їх по землекористувачах, власниках землі та угіддях станом на 01.01.2014р. (додається).

2.Контроль покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/44 В.Л.Кібляр

Про внесення змін в рішення міської ради від 29.11.2013р. №6/39/117 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0685га за адресою просп. С.Бандери,83 гр. Корильчук Н.І.»

Розглянувши звернення гр.Корильчук Неоніли Іванівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення міської ради від 29.11.2013р. №6/39/117 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0685га за адресою просп. С.Бандери,83 гр. Корильчук Н.І.»: замість слів: «для обслуговування житлового будинку» читати «для будівництва та обслуговування житлового будинку».

 

6/44/45 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0319га за адресою вул. ____________гр.Кондратьєвій Н.І.,Тезбір М.З.

Розглянувши звернення гр.Кондратьєвої Наталії Іванівни, Тезбір Марії Захарівни, керуючись ст.12, 40, 89, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Кондратьєвій Наталії Іванівні (ід.номер ______________), Тезбір Марії Захарівні (ід.номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0319га, з передачею у спільну сумісну власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Кондратьєву Наталію Іванівну, Тезбір Марію Захарівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/46

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0400га за адресою вул. ____________гр.Господарській О.Н.

Розглянувши звернення гр.Господарської Олени Несторівни, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Господарській Олені Несторівні (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0400га з наданням в оренду терміном на п’ять років для обслуговування житлового будинку за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Господарську Олену Несторівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/47 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,45га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівлі і побуту, творчими майстернями та офісними приміщеннями за адресою бульвар Просвіти,10 ОСББ «Магія затишку»

Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Магія затишку», керуючись ст.12,123,124,125 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку «Магія затишку» (ід.код ____________) на складання технічної документації із землеустрою щодо встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,45га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями торгівлі і побуту, творчими майстернями та офісними приміщеннями за адресою бульвар Просвіти,10 з наданням в оренду земельної ділянки терміном на п’ять років.

2.Рішення міської ради від 22.12.2009 року №5/31/22 «Про вилучення та надання земельної ділянки за адресою бульвар Просвіти,10 – вважати таким, що втратив чинність.

 

6/44/48 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0033га за адресою вул. ____________гр.Квасніцькій Н.Б.

Розглянувши звернення гр.Квасніцької Ніни Борисівни, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Квасніцькій Ніні Борисівні (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0033га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування індивідуального гаража за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Квасніцьку Ніну Борисівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/49 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га за адресою вул. ____________гр.Грицаю В.Б.

Розглянувши звернення гр.Грицая Володимира Богдановича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Грицаю Володимиру Богдановичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Грицая Володимира Богдановича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/50 В.Л.Кібляр

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,4864 га, наданої в користування ТОВ «Житло», для будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою вул. Коновальця- Репіна

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Житло», приватного підприємства «Тернопіль-Сервісбуд», технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,4864 га, наданої для будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою вул. Коновальця- Репіна, керуючись ст. 12,79-1, 120, 126 Земельного кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування,приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,4864 га, наданої в користування ТОВ «Житло», для будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою вул. Коновальця- Репіна.

2.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,7020 га за адресою вул. Коновальця-Репіна, враховуючи нотаріально посвідчену письмову згоду землекористувача - ТОВ «Житло» на вилучення земельної ділянки.

3.Надати приватному підприємству «Тернопіль-Сервісбуд» (ід.код. ____________) в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площею 0,7020 га за адресою вул. Коновальця,5 (кад.номер 6110100000:07:010:0112) для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями комерційного призначення.

4.Зобов’язати в двомісячний термін:

4.1 Приватне підприємство «Тернопіль-Сервісбуд» оформити право користування земельною ділянкою, зазначеною в пункті 3 даного рішення, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Житло» внести зміни в існуючий договір оренди земельної ділянки.

 

6/44/51 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 1,2146га за адресою вул. Галицька, 7а ТОВ «Тернопільбуд»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільбуд», керуючись ст. 12, 20, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільбуд» (ід. код ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 1,2146га під будівництво та обслуговування житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та гаражами-стоянками за адресою вул. Галицька,7а.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільбуд» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/52 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,6311га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. ____________ТОВ «Тернопільбуд» в особі житлово-комунальної контори

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільбуд» в особі житлово-комунальної контори, керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільбуд» в особі житлово-комунальної контори (ід. код ____________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,6311га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. ____________з наданням земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років.

 

6/44/53 В.Л.Кібляр

Про втрату чинності рішень міської ради

Розглянувши звернення Головного управління Держземагенства у Тернопільській області, враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Рішення міської ради від 06.06.2013р. №6/34/89 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000га за адресою бульв.П.Куліша,2 ОСББ «Баттерфляй» - вважати таким, що втратило чинність.

2.Рішення міської ради від 12.07.2013р. №6/35/69 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4000га для обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями за адресою бульв.П Куліша,2 ОСББ «Баттерфляй»» - вважати таким, що втратило чинність.

 

6/44/54 В.Л.Кібляр

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10. 2013р. №6/38/83 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1244га за адресою вул. Гайова,38 ПП «Креатор-Буд»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Креатор-Буд», керуючись ст.12, 120,124 141 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в п.3 рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/83 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1244га за адресою вул. Гайова,38 ПП «Креатор-Буд»: замість слів: «до земель промисловості, траспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» читати «до земель житлової та громадської забудови».

 

6/44/55 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво закладу придорожнього сервісу за адресою вул. С.Будного в оренду терміном на десять років, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,05га під будівництво закладу придорожнього сервісу за адресою вул. С.Будного в оренду терміном на десять років, за рахунок земель не наданих у користування та не переданих у власність, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні.

 

6/44/56 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво закладу придорожнього сервісу за адресою вул.С.Будного в оренду терміном на десять років, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 28.11.2014р. №6/53/145

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га під будівництво закладу придорожнього сервісу за адресою вул.С.Будного в оренду терміном на десять років, за рахунок земель, які знаходяться у постійному користуванні управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні.

 

6/44/57 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Б.Хмельницького ПП «Девелопер»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Девелопер», керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл приватному підприємству «Девелопер» (ід.код ____________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0098га терміном на три роки для будівництва та обслуговування інженерних мереж, проходу, проїзду та складування будівельних матеріалів за адресою вул. Б.Хмельницького.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в трикратному розмірі земельного податку за рік.

3.Зобов’язати приватне підприємство «Девелопер» оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/58 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Брюкнера, 6 гр.Довгасенко В.В.

Розглянувши звернення гр.Довгасенка Віталія Вікторовича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Довгасенку Віталію Вікторовичу (ід.номер ____________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0085га терміном на три роки для проходу, проїзду та складування будівельних матеріалів за адресою вул. Брюкнера, 6.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в трикратному розмірі земельного податку за рік.

3.Зобов’язати гр.Довгасенка Віталія Вікторовича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/59 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1427га за адресою вул. ____________гр.Головку В.В.

Розглянувши звернення гр.Головка Володимира Володимировича, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Головку Володимиру Володимировичу (ід.номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1427га з наданням в оренду терміном на п»ять років для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Головка Володимира Володимировича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/60 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0533га за адресою проспект Злуки, 33 ТОВ кафе «Зоряний ключик»

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 25.04.2014р. №6/47/79

Розглянувши звернення товариство з обмеженою відповідальністю кафе «Зоряний ключик», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю кафе «Зоряний ключик» (ід. код _______) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років площею до 0,0533га для обслуговування та реконструкції приміщень з добудовою закладу громадського харчування за адресою проспект Злуки, 33.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю кафе «Зоряний ключик» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/61 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Чалдаєва, 1 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід.код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Чалдаєва, 1.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/62 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. 15 Квітня, 25 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід.код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. 15 Квітня, 25.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/63 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою просп.С.Бандери, 88 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою просп.С.Бандери,88.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/64 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Дружби ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Дружби.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/65 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Живова ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Живова.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/66 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Збаразька ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Збаразька.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/67 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою проспект Злуки, 1 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою проспект Злуки, 1.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/68 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Київська ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Київська.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/69 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Микулинецька ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Микулинецька.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/70 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Миру, 5 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід.код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Миру, 5.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/71 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою майдан Привокзальний ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою майдан Привокзальний.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/72 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою бульвар С.Петлюри,6 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою бульвар С.Петлюри, 6.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/73 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою просп.С.Бандери (район зупинки громадського транспорту «Обласна лікарня») ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід.код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою просп.С.Бандери (район зупинки громадського транспорту «Обласна лікарня»).

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/74 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Слівенська, 15 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Слівенська, 15.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/75 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Генерала Тарнавського ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Генерала Тарнавського.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/76 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Л.Українки ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Л.Українки.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/77 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Митрополита Шептицького ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Митрополита Шептицького.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/78 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою просп.С.Бандери, 96 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою просп.С.Бандери, 96.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/79 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Клінічна, 1 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Клінічна, 1.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/80 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. В.Великого ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. В.Великого.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/81 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою просп.Злуки, 55 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою просп.Злуки, 55.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/82 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00054га за адресою вул. Патріарха Мстислава, 2 ТОВ «Торгпреса»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Торгпреса», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на два роки площею 0,00054га для обслуговування кіоску по реалізації друкованої продукції за адресою вул. Патріарха Мстислава, 2.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Торгпреса» у в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/83 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,03га за адресою вул. Живова для будівництва закладу торгівлі гр.Васильчишину М.Б.

Розглянувши звернення громадянина Васильчишина Миколи Богдановича, керуючись ст.12,20,126 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Васильчишину Миколі Богдановичу (ід.номер ____________) проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,03га для будівництва закладу торгівлі за адресою вул. Живова.

2.Дозволити гр.Васильчишину Миколі Богдановичу (ід.номер ____________) змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,03 га (кад.номер 6110100000:12:012:0028) для будівництва та обслуговування закладу торгівлі за адресою вул. Живова.

2.1 Віднести земельну ділянку, зазначену в п.2 даного рішення, до земель житлової та громадської забудови.

3.Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського виробництва в сумі 2тис. 268грн.( дві тисячі двісті шістдесят вісім гривень) за земельну ділянку площею 0,03 га за адресою вул. Живова для будівництва та обслуговування закладу торгівлі за рахунок земель сільськогосподарського призначення (багаторічні насадження).

4.Зобов’язати гр. Васильчишина Миколу Богдановича в місячний термін:

4.1 Відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 2тис. 268 грн. (дві тисячі двісті шістдесят вісім гривень) до спеціального фонду місцевого бюджету.

4.2 Зміну цільового призначення земельної ділянки, оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

6/44/84 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,12га за адресою вул. ____________гр.Камінському Ю.Й.

Розглянувши звернення гр.Камінського Юрія Йосиповича, керуючись ст.12, 35, 118,121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Камінському Юрію Йосиповичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,12га з передачею у власність для ведення садівництва за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Камінського Юрія Йосиповича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/85 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0008га за адресою вул. Лесі Українки ФО-П Лисаку Б.В.

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Лисака Богдана Володимировича, керуючись ст.12,122,123,124, Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Лисаку Богдану Володимировичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0008га в оренду терміном на два роки, для обслуговування кіоску по ремонту взуття за адресою вул. Лесі Українки.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Лисака Богдана Володимировича в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/44/86 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600га за адресою вул. ____________громадянам Пугач В.І., Годованій С.Д., Годованому Д.І., Годованому І.П.

Розглянувши звернення громадян Пугач Ванди Іванівни, Годованої Світлани Дмитрівни, Годованого Дмитра Івановича, Годованого Івана Петровича, керуючись ст.12,40,79-1,89,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити громадянам Пугач Ванді Іванівні, Годованій Світлані Дмитрівні, Годованому Дмитру Івановичу, Годованому Івану Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Передати громадянам Пугач Ванді Іванівні (ід.номер ____________), Годованій Світлані Дмитрівні (ід.номер ____________), Годованому Дмитру Івановичу (ід.номер ____________), Годованому Івану Петровичу (ід.номер ____________) у спільну сумісну власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:02:007:0026) площею 0,0600га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати громадян Пугач Ванду Іванівну, Годовану Світлану Дмитрівну, Годованого Дмитра Івановича, Годованого Івана Петровича:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/87 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,087805га за адресою вул. Замкова, 10 управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради, керуючись ст. 12, 92, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (ід. код ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування площею 1,087805га для обслуговування будівель полового будинку за адресою вул. Замкова, 10.

2.Зобов’язати управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/88

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0045га за адресою вул. М.Карпенка,16а ФО-П Мацик Г.Г.

Розглянувши клопотання ФО-П Мацик Галини Григорівни, керуючись ст.12, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Мацик Галині Григорівні (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0045га в оренду терміном на п’ять років, для обслуговування споруди за адресою вул. М.Карпенка,16а.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Мацик Галину Григорівну в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення на розгляд міської ради.

 

6/44/89 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500га за адресою вул. ____________гр.Якимів Г.К.

Розглянувши звернення гр.Якимів Галини Кузьмівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Якимів Галині Кузьмівні (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500га з передачею у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________

2.Зобовязати гр.Якимів Галину Кузьмівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/90 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00074га за адресою вул. Б.Лепкого ФО-П Масному Р.З.

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Масного Романа Зіновійовича, керуючись ст.12,122,123,124, Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Масному Роману Зіновійовичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00074га в оренду терміном на два роки, для обслуговування кіоску по ремонту годинників за адресою вул. Б.Лепкого.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Масного Романа Зіновійовича в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/44/91 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0811га за адресою вул. ____________гр.Слебедюку Т.М.

Розглянувши звернення гр.Слебедюка Теофіля Миколайовича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Слебедюку Теофілю Миколайовичу (ід.номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0811га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Слебедюка Теофіля Миколайовича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/92 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600га за адресою вул. ____________гр.Сверлюк О.В.

Розглянувши звернення гр.Сверлюк Олександри Василівни, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Сверлюк Олександрі Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Передати гр.Сверлюк Олександрі Василівні (ід.номер ____________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:12:016:0142) площею 0,0600га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Сверлюк Олександру Василівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/93 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600га за адресою вул. ____________гр.Романюк П.Т., Машлюх О.Я.

Розглянувши звернення гр.Романюк Петрунелі Теодорівни, Машлюх Ольги Ярославівни, керуючись ст.12, 40, 89, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Романюк Петрунелі Теодорівні (ід.номер ____________), Машлюх Ользі Ярославівні (ід.номер 2326100347) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600га у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Романюк Петрунелю Теодорівну, Машлюх Ольгу Ярославівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/94 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га за адресою вул. ____________гр.Пастущак Г.Є.

Розглянувши звернення гр.Пастущак Галини Євгенівни, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Пастущак Галині Євгенівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Передати гр.Пастущак Галині Євгенівні (ід.номер ____________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:01:006:0089) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Пастущак Галину Євгенівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/95 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0417га за адресою вул. _______ гр.Миронюк Л.М.

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 25.04.2014р. №6/47/189

Розглянувши звернення гр.Миронюк Людмили Миколаївни, керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Миронюк Людмилі Миколаївні (ід. код _______) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0417га для обслуговування нежитлового приміщення за адресою вул. _______ зі зміною цільового призначення земельної ділянки під будівництво та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд з подальшою передачею у власність в оренду терміном на п’ять років площею до 0,0417га для обслуговування нежитлового приміщення за адресою вул. _______

2.Зобов’язати гр.Миронюк Людмилу Миколаївну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/96 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Ген.М.Тарнавського в оренду терміном на двадцять років, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 3,2га під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Ген.М.Тарнавського в оренду терміном на двадцять років, за рахунок земель не наданих у користування та не переданих у власність, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні.

 

6/44/97 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою просп.Злуки товариству з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських», керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських» (ід.код ____________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,07000га терміном на три роки для проходу, проїзду та паркування автотранспорту за адресою просп. Злуки.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських» оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/98 В.Л.Кібляр

Про передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,1254га за адресою проспект Злуки,45 ПП «Креатор-Буд»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських», керуючись ст.12, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Родина Тарашевських» (ід. код ____________) передачу в суборенду приватному підприємству «Креатор-Буд» (ід. код ____________) терміном на п’ять років земельної ділянки площею 0,1254га (кад. номер 6110100000:05:007:0033) для розташування парковки автотранспорту за адресою проспект Злуки, 45.

 

6/44/99 В.Л.Кібляр

Про впорядкування внесення змін до умов договорів з питань земельних відносин

До рішення внесено зміни та доповнення відповідно до рішення міської ради від 12.06.2014р. №6/48/189

З метою впорядкування внесення змін до умов договорів з питань земельних відносин, керуючись Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внесення змін в істотні умови договорів з питань земельних відносин (оренди землі, про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди, про встановлення земельного сервітуту тощо) здійснюється за взаємною згодою сторін у формі укладення додаткової угоди.

2.Невід’ємними частинами додаткових угод є:

2.1. розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку;

2.2. графічні матеріали, які відображають існуючий стан земельної ділянки;

2.3. витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (виданий на підставі нової нормативної грошової оцінки земель м. Тернополя).

3.Внести зміни в п.2.3. рішення міської ради від 13.03.2007р. №5/7/52 «Про затвердження Положення про порядок визначення плати за встановлення земельного сервітуту» та замість слів «в шестикратному розмірі земельного податку» читати «в дванадцятикратному розмірі земельного податку».

4. - .

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/100 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500га за адресою вул. ____________гр.Алексевичу Є.В. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Алексевича Євгена Васильовича, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Алексевичу Євгену Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Передати гр.Алексевичу Євгену Васильовичу (ід.номер ____________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:02:017:0045) площею 0,0500га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Алексевича Євгена Васильовича:

3.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/101 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0082га за адресою вул. ____________гр.Деркач О.В.

Розглянувши звернення гр.Деркач Оксани Володимирівни, керуючись ст. 12, 20 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл гр.Деркач Оксані Володимирівні (ід. номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0082га для будівництва та обслуговування гаража за адресою вул. ____________.

 

6/44/102 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0546га для обслуговування торгово-побутового комплексу «Східний» за адресою вул. Живова, 7 гр. Жегестовській В. В.

Розглянувши звернення гр. Жегестовської Володимири Василівни, керуючись ст.12, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр. Жегестовській Володимирі Василівні (ід. номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0546га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування торгово-побутового комплексу «Східний» за адресою вул. Живова, 7.

2.Зобов’язати гр. Жегестовську Володимиру Василівну в шестимісячний термін подати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/44/103 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300га за адресою вул. Збаразька, 2а ПП «Олімпік 2»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Олімпік 2», керуючись ст.12,123,124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити приватному підприємству «Олімпік 2» (ід. номер ____________) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300га для обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з вбудованими комерційними крамницями за адресою вул. Збаразька, 2а.

2.Припинити право користування приватному малому підприємству «Олімпік» (ід. код ____________) земельною ділянкою площею 0,0300га за адресою вул. Збаразька, 2а, враховуючи письмову згоду землекористувача.

2.1. Договір оренди землі, зареєстрований в Книзі записів засвідчення факту реєстрації від 18.04.2011р. №4294 та в управлінні Держкомзему у м. Тернополі від 14.06.11р. №611010004000297 – розірвати за взаємною згодою сторін.

3.Надати приватному підприємству «Олімпік 2» (ід. номер ____________) земельну ділянку площею 0,0300га (кад.номер 6110100000:07:001:0033) в оренду терміном на п’ять років для обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з вбудованими комерційними крамницями за адресою вул. Збаразька, 2а.

4.Зобов’язати приватне підприємство «Олімпік 2» в двохмісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/44/104 В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га за адресою вул. ____________гр.Ридель О.М. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Ридель Ольги Миронівни, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Ридель Ользі Миронівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Передати гр.Ридель Ользі Миронівні (ід.номер ____________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:15:003:0159) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Ридель Ольгу Миронівну:

3.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/105 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0028га за адресою вул. ____________гр.Кухті С.М.

Розглянувши звернення гр.Кухти Сергія Миколайовича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Кухті Сергію Миколайовичу (ід.номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з передачею її у власність площею до 0,0028га для обслуговування та реконструкції індивідуального гаража за адресою вул. ____________

2.Зобов’язати гр.Кухту Сергія Миколайовича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/106 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0696га за адресою просп. ____________гр.Бобрівець Л.Я.

Розглянувши звернення гр.Бобрівець Лесі Ярославівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Бобрівець Лесі Ярославівні (ід.номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0696га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою просп. ____________.

2.Зобов’язати гр.Бобрівець Лесю Ярославівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/107 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12га за адресою вул. ____________гр.Обіходу С.В.

Розглянувши звернення гр.Обіхода Сергія Володимировича, керуючись ст.12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,12га для ведення садівництва за адресою вул. ____________гр.Обіходу Сергію Володимировичу.

2.Передати гр.Обіходу Сергію Володимировичу (ід.номер ____________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:03:004:0047) площею 0,12га для ведення садівництва за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Обіхода Сергія Володимировича:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/108 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0777га за адресою вул. ____________гр.Грицаю В.Б.

Розглянувши звернення гр.Грицая Володимира Богдановича, керуючись ст.12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Грицаю Володимиру Богдановичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0777га безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Грицая Володимира Богдановича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/109 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1644га за адресою вул. ____________ гр.Пацулі О.В.

Розглянувши звернення гр.Пацули Олександри Володимирівни, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Пацулі Олександрі Володимирівні (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1644га в оренду терміном на п’ять років для ведення городництва за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Пацулу Олександру Володимирівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/110 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0193га за адресою вул. ____________гр.Крілю Б.П.

Розглянувши звернення гр.Кріля Богдана Петровича, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Крілю Богдану Петровичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0193га з наданням в оренду терміном на п’ять років для ведення городництва за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Кріля Богдана Петровича в шестимісячний термін подати на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/111 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0389га за адресою пров.Садовий,1 гр.Донченку А.С.

Рішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 21.04.2016р. №7/7/120

Розглянувши звернення громадянина Російської Федерації Донченка Анатолія Семеновича, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Донченку Анатолію Семеновичу (ід.номер) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0389га в оренду терміном на п’ять років для ведення городництва за адресою пров.Садовий,1.

2.Зобов’язати гр.Донченка Анатолія Семеновича в шестимісячний термін подати на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/112 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0537га за адресою вул. ____________ гр.Господарському Б.Р.

Розглянувши звернення гр.Господарського Бориса Романовича, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Господарському Борису Романовичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0537га з наданням в оренду терміном на п»ять років для ведення городництва за адресою вул. ____________.

2.Зобовязати гр.Господарського Бориса Романовича в шестимісячний термін подати на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/113 В.Л.Кібляр

Про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2012р. №6/21/29 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0600га за адресою вул. І.Пулюя,8 гр.Вербіцькому Ф.М.»

Розглянувши звернення гр.Вербіцького Федора Михайловича, керуючись ст.12,40,121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення міської ради від 17.05.2012р. №6/21/29 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0600га за адресою вул. І.Пулюя,8 гр.Вербіцькому Ф.М.»: замість слів та цифр «площею до 0,0600га» читати «площею до 0,0623га».

 

6/44/114 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0641га за адресою вул. ____________гр.Курушин Н.М.

Розглянувши звернення гр.Курушин Наталії Михайлівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Курушин Наталії Михайлівні (ід.номер ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0641га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Курушин Наталію Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/115 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0223га за адресою пров. Садовий, 1 гр. Донченку А.С.

Рішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 21.04.2016р. №7/7/120

Розглянувши звернення громадянина Російської Федерації Донченка Анатолія Семеновича, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Донченку Анатолію Семеновичу (ід.номер ) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0223га в оренду терміном на п’ять років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою пров. Садовий, 1.

2.Зобов’язати гр.Донченка Анатолія Семеновича в шестимісячний термін подати на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/116 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0285га за адресою вул. ____________гр.Шокалу В.Й.

Розглянувши звернення гр.Шокала Володимира Йосиповича, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України „Про оренду землі”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Шокалу Володимиру Йосиповичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0285га в оренду терміном на п’ять років для ведення городництва за адресою вул. ____________.

2.Зобов’язати гр.Шокала Володимира Йосиповича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/117 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,1150га за адресою вул. ____________гр.Бендерській Б.О.

Розглянувши звернення гр.Бендерської Богдани Олексіївни, керуючись ст.12, 20, 35, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Бендерській Богдані Олексіївні (ід.номер ____________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,1150га для ведення садівництва за адресою вул. Хутірська.

2.Дозволити гр.Бендерській Богдані Олексіївні (ід.номер ____________) змінити цільове призначення земельної ділянки (кад.номер 6110100000:15:003:0026) площею 0,1150га для ведення садівництва за адресою вул. ____________.

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель сільськогосподарського призначення.

4.Зобовязати гр.Бендерську Богдану Олексіївну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/44/118 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0128га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «Перша міська лікарня» з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Пирогова (від центру) відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, керуючись ст.12,122,123,124,186-1 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради (ід.код ____________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0128га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «Перша міська лікарня» з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Пирогова (від центру).

2.Припинити право користування Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги (ід. код 02001297) частиною земельної ділянки площею 0,0105га за адресою вул. Пирогова, враховуючи письмову згоду землекористувача.

3.Надати відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради (ід.код ____________) в оренду терміном на десять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:12:009:0033) площею 0,0128га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту з об’єктом торгово-побутового призначення «Перша міська лікарня» за адресою вул. Пирогова (від центру) з можливістю передачі даної земельної ділянки в суборенду.

4.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

5.Зобов’язати відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/44/119 В.Л.Кібляр

Про надання земельної ділянки площею 0,0158га для обслуговування нежитлової будівлі, магазину продовольчих товарів за адресою вул. Тролейбусна,11Б ФО-П Машталяр Г.В.

Розглянувши звернення фізичної особи–підприємця Машталяр Ганни Василівни про об’єднання земельних ділянок площею 0,0030га та 0,0128га, розташованих за адресою вул. Тролейбусна,11Б, керуючись ст.12,120,123 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фізичній особі–підприємцю Машталяр Ганні Василівні (ід.номер ____________) технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,0158га для обслуговування нежитлової будівлі, магазину продовольчих товарів за адресою вул. Тролейбусна,11Б.

2.Надати фізичній особі–підприємцю Машталяр Ганні Василівні (ід.номер ____________) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000130060045) площею 0,0158га за рахунок земель житлової та громадської забудови для обслуговування нежитлової будівлі, магазину продовольчих товарів за адресою вул. Тролейбусна,11Б.

2.1.Договір оренди земельної ділянки між Тернопільською міською радою та фізичною особою–підприємцем Машталяр Ганною Василівною, зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 10.07.2009 року за №040966100267 - вважати розірваним за взаємною згодою сторін.

2.2.Договір оренди земельної ділянки між Тернопільською міською радою та фізичною особою–підприємцем Машталяр Ганною Василівною, зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 26.10.2011 року за №611010004000557- вважати розірваним за взаємною згодою сторін.

3.Зобов’язати фізичну особу–підприємця Машталяр Ганну Василівну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/44/120 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1080га за адресою вул. С.Крушельницької,18 гр.Станько Н.В.

Розглянувши звернення гр.Станько Наталії Володимирівни, керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Станько Наталії Володимирівні (ід.код ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років площею до 0,1080га для обслуговування нежитлових приміщень за адресою вул. С.Крушельницької, 18.

2.Зобов’язати гр.Станько Наталію Володимирівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/121 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000га за адресою вул. _________ гр.Чамарник М.Т.

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/123

Розглянувши звернення гр.Чамарник Марії Тадеївни, керуючись ст.12, 40, 118, 121,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _________ гр.Чамарник Марії Тадеївні.

2.Вилучити з користування Релігійної громади «Парафія Преображення Господнього» Тернопільсько-Зборівської єпархії Української Греко-Католицької Церкви» (ід.код 24628111) земельну ділянку площею 0,1000га за адресою вул. _________, враховуючи письмову згоду землекористувача.

2.1. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №611010603000017 від 21.07.2011р. – вважати таким, що втратив чинність.

3.Передати гр.Чамарник Марії Тадеївні (ід.номер _________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:15:007:0208) площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _________.

4.Зобов’язати гр.Чамарник Марію Тадеївну:

4.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

4.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

4.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/122 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Микулинецька фізичній особі-підприємцю Гладкому М.П.

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Гладкого Михайла Петровича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Гладкому Михайлу Петровичу (ід.номер ____________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею до 0,06га терміном на два роки для проходу, проїзду та складування будівельних матеріалів за адресою вул. Микулинецька.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Гладкого Михайла Петровича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

3.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в трикратному розмірі земельного податку за рік.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/123 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул. ____________громадянам Пасеці А.Я., Пасеці О.М.

Розглянувши звернення громадян Пасеки Андрія Ярославовича, Пасеки Ольги Михайлівни, керуючись ст.12, 40, 89, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл громадянам Пасеці Андрію Ярославовичу (ід.номер ____________), Пасеці Ользі Михайлівні (ід.номер 1888302761) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га з передачею її у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________

2.Зобов’язати громадян Пасеку Андрія Ярославовича, Пасеку Ольгу Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/124 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1357га за адресою вул. _________ громадянам Пасеці А.Я., Пасеці О.М.

Розглянувши звернення громадян Пасеки Андрія Ярославовича, Пасеки Ольги Михайлівни, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл громадянам Пасеці Андрію Ярославовичу (ід.номер 2594302052), Пасеці Ользі Михайлівні (ід.номер _________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1357га з наданням її в оренду терміном на п’ять років для ведення городництва за адресою вул. _______.

2.Зобов’язати громадян Пасеку Андрія Ярославовича, Пасеку Ольгу Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/125 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0350га за адресою вул. Бродівська,54а гр.Рочняку М.В.

Розглянувши звернення гр.Рочняка Михайла Володимировича, керуючись ст.12,120,123,124,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Рочняку Михайлу Володимировичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0350га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування житлового будинку, з вбудованим магазином продовольчих та промислових товарів з пунктом побутового обслуговування за адресою вул. Бродівська,54а.

2.Зобов’язати гр.Рочняка Михайла Володимировича в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/44/126 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2476га за адресою вул. Гайова, 29 ФО-П Даниліву С. П.

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Даниліва Сергія Петровича, керуючись ст.12, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Даниліву Сергію Петровичу (ід.номер ____________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на п’ять років площею 0,2476га для обслуговування приміщення складу за адресою вул. Гайова, 29.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Даниліва Сергія Петровича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/127 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,9292га за адресою вул. Головацького ОК «ЖБК «Головацького-3 блок Б»

Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Головацького-3 блок Б», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Головацького-3 блок Б» (ід. код ____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років площею до 0,9292га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Головацького.

2.Зобов’язати обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Головацького-3 блок Б» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/44/128 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Підволочиське шосе в оренду терміном на десять років, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,7га під будівництво автовокзалу за адресою вул. Підволочиське шосе в оренду терміном на десять років, за рахунок земель, не наданих у користування та не переданих у власність, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні.

 

6/44/129 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Підволочиське шосе у власність шляхом продажу через аукціон

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,9га під будівництво торгово-відпочинково-розважального комплексу за адресою вул. Підволочиське шосе у власність за рахунок земель, не наданих у користування та не переданих у власність, шляхом продажу через аукціон.

 

6/44/130 Л.О.Бицюра

Про затвердження Положень, які є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади м. Тернополя

З метою реалізації засад здійснення місцевого самоврядування в місті Тернополі, на виконання ст.4.4, 4.7, 4.11, 4.12 Статуту територіальної громади міста Тернополя, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про консультативне опитування мешканців міста Тернополя, згідно з додатком 1 (додається).

2.Затвердити Положення про громадські слухання у місті Тернополі, згідно з додатком 2 (додається).

3. Затвердити Положення про органи самоорганізації населення у місті Тернополі, згідно з додатком 3 (додається).

4.Затвердити Положення про мирні громадські акції у місті Тернополі, згідно з додатком 4 (додається).

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

 

6/44/131 В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 1,0017га під будівництво та обслуговування житлового комплексу малоповерхової забудови за адресою вул. Тролейбусна,14а ТОВ «Автоагроцентр»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Автоагроцентр», керуючись ст. 12,20,123,124 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «Автоагроцентр» (ід. код _________) проект відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 1,0017га (кад. номер 6110100000:13:004:0072) під будівництво та обслуговування житлового комплексу малоповерхової забудови за адресою вул. Тролейбусна,14а.

2.Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю «Автоагроцентр» (ід. код _______) змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,0017га під будівництво та обслуговування житлового комплексу малоповерхової забудови за адресою вул. Тролейбусна,14а.

3.Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Автоагроцентр» в двомісячний термін провести державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

3.1.Після проведення державної реєстрації речового права на земельну ділянку, віднести земельну ділянку, зазначену в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

 

6/44/132 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Харчуку В.І.

Розглянувши звернення гр.Харчука Валентина Івановича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Харчуку Валентину Івановичу (ід. номер _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Харчука Валентина Івановича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/133 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Ткаченку І.Г.

Розглянувши звернення гр.Ткаченка Ігоря Григоровича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Ткаченку Ігорю Григоровичу (ід. номер _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Ткаченка Ігоря Григоровича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/134 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Савка М.С.

Розглянувши звернення гр.Савка Марії Степанівни, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Савка Марії Степанівні (ід. номер _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Савка Марію Степанівну оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/135 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Пасічнику Т.Є.

Розглянувши звернення гр.Пасічника Тараса Євгеновича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Пасічнику Тарасу Євгеновичу (ід. номер _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Пасічника Тараса Євгеновича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/136 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Оліяру І.Є.

Розглянувши звернення гр.Оліяра Ігоря Євгеновича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Оліяру Ігорю Євгеновичу (ід. номер _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Оліяра Ігоря Євгеновича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/137 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Кошильовському В.Й.

Розглянувши звернення гр.Кошильовського Василя Йосиповича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Кошильовському Василю Йосиповичу (ід. номер _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Кошильовського Василя Йосиповича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/138 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Наноцькому Л.В.

Розглянувши звернення гр.Наноцького Леоніда Васильовича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Наноцькому Леоніду Васильовичу (ід. код _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Наноцького Леоніда Васильовича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/139 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Пилипчуку Ю.Р.

Розглянувши звернення гр.Пилипчука Юрія Романовича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Пилипчуку Юрію Романовичу (ід. код _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Пилипчука Юрія Романовича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/140 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Удичу О.Є.

Розглянувши звернення гр.Удича Олега Євгеновича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Удичу Олегу Євгеновичу (ід.код _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Удича Олега Євгеновича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/141 В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. _______гр.Усику Г.Д.

Розглянувши звернення гр.Усика Григорія Дмитровича, керуючись ст.12, 98, 99, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Усику Григорію Дмитровичу (ід. код _______) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0024га терміном на сорок дев’ять років для облаштування споруди для зберігання власного автотранспорту за адресою вул. _______.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення в розмірі трикратного земельного податку.

3.Зобов’язати гр.Усика Григорія Дмитровича оформити в двомісячний термін договір сервітуту та документацію із землеустрою.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/44/142 Н.П.Кучер

Про затвердження угоди про передачу видатків на утримання Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв

Керуючись ст.93 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити угоду про передачу видатків на утримання Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2014 рік, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

6/44/143 Протокольне доручення

Міська рада ВИРІШИЛА:

Доручити постійній комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі спільно з відділом земельних ресурсів та депутатом міської ради Шаюком О.М. вивчити питання щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площами до 0,0100га з передачею безоплатно у власність для будівництва та обслуговування гаражів за адресою вул. Родини Барвінських та надати пропозиції на черговій сесії міської ради по даному питанню.


miskrada_download      
Рішення міської ради з додатками

Поіменне голосування депутатів Тернопільської міської ради шостого скликання під час 44 сесії 23,27,31.01.14 року