Підприємництво та інвестиції
Міський голова м. Тернополя
Надал Сергій Віталійович

Приймальня

Графік прийому громадян

Фотоінформація
Перша сесія Тернопільської міської ради сьомого скликання
Рішення сесії міської ради:
27.12.12
27 грудня 2012;  автор: admin

6/п28/1

Про Програму економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2013 рік

В додаток до рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 26.04.2013 р. №6/31/31

З метою ефективного вирішення проблем соціально-економічного розвитку та поліпшення якості життя мешканців міста, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 31.08.2011р. №907 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки”, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань економіки, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку м.Тернополя на 2013 рік (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання завдань, визначених Програмою економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2013 рік.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів.

 

6/п28/2

Про затвердження угоди про забезпечення утримання Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2013 рік

Керуючись ст.93 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань планування,бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити угоду про забезпечення утримання Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2013 рік, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

6/п28/3

Про бюджет міста Тернополя на 2013 рік

До рішення внесено зміни відповідно до рішень міської ради від 15.02.2013. №6/29/3, від 22.03.2013р. №6/30/4, від 26.04.2013 р. №6/31/20, від 06.06.2013 р. №6/34/26, від 21.09.2013р. №6/37/1, від 31.10.2013 р. №6/38/2

Розглянувши подання виконавчого комітету міської ради, враховуючи пропозиції постійної комісії Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів та відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тернопільська міська рада ВИРІШИЛА:

1.Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 812582,1 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 712543,2 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 100038,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 50300,0 тис. грн. (додаток №1).

2.Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 812482,1 тис.грн , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 712383,2 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету 100098,9 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2013 рік :

- інші субвенції місцевим бюджетам у сумі 20,0 тис.грн.;

- субвенції на утримання об’єктів спільного користування у сумі 2063,1 тис.грн.

5.Установити обсяг повернення кредитів до міського бюджету у сумі 50,0 тис.грн та надання кредитів з міського бюджету у сумі 150,0 тис.грн в 2013 році (додаток № 5).

6.Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 60,0 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №6).

7.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 60,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) ( додаток №6).

8.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №7).

9.Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік у сумі 1200,0 тис. грн.

10.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев"язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам .

11.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 70479,7 тис.грн.(додаток № 8).

12.Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого бюджетними установами у кошторисах.

Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.Установити, що комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території міста і належать до спільної власності територіальної громади міста, та їх об’єднання, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу) у розмірі 50 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з Положеннями бухгалтерського обліку.

Частина прибутку (доходу) сплачується за результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року та щоквартально на протязі 2013 року в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) за підсумками 2012 року та щоквартально протягом 2013 року вказані підприємства подають до фінансового управління Тернопільської міської ради.

14.Надати право фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів.

15.Надати право виконавчому комітету протягом 2013 року здійснювати перерозподіл затверджених обсягів трансфертів з державного бюджету міському бюджету в межах одного виду та розподіл збільшених або зменшених їх обсягів за погодженням з постійною комісією Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів, з наступним затвердженням міською радою.

16.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

17.В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

18.Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Тернопільської міської ради з питань бюджету та фінансів.

 

6/п28/4

Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо фінансового забезпечення міського бюджету на 2013 рік

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо фінансового забезпечення міського бюджету на 2013 рік.

2.Направити звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо фінансового забезпечення міського бюджету на 2013 рік (текст звернення додається).

 

6/п28/5

Про прийняття в комунальну власність міста каналізаційно-насосної станції державного концерну « Укроборонпром»

Розглянувши лист Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» - балансоутримувача каналізаційно-насосної станції за адресою вул. Текстильна,28, будівля корпусу № 14 (КНС) під літерою «Л» в м. Тернополі, погодження державного концерну «Укроборонпром», з метою забезпечення належного надання послуг з водовідведення мешканцям м. Тернополя, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Погодити прийняття у комунальну власність каналізаційно-насосної станції за адресою вул. Текстильна,28, що перебуває в господарському віданні Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» державного концерну «Укроборонпром» з наступною передачею на баланс управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради, згідно з додатком (додається).

2.Доручити виконавчому комітету Тернопільської міської ради, спільно із Державним концерном «Укроборонпром» та Тернопільським державним науково-технічним підприємством «Промінь», оформити прийняття – передачу вказаного у п.1. рішення майна в комунальну власність міста в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

miskrada_download    

Рішення міської ради з додатками