Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Нормативно-правова база

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Цивільний кодекс України

Господарський Кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786 «Про розрахунок орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629 «Про затвердження Методики оцінки об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»

Наказ Фонду державного майна України від 29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Рішення Тернопільської міської ради від 20.06.2011 р. № 6/9/14 «Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Тернополя»

Рішення Тернопільської міської ради від 30.09.2011 р. № 6/14/16 «Про затвердження положення про порядок відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міста Тернополя»

Розпорядження міського голови від 17.06.2011 р.. № 303 «Про затвердження положення про порядок списання основних засобів, що є комунальною власністю міста Тернополя»;